Доклад по предприемачество


Категория на документа: Икономика
Доклад

за маркетингово проучване

Изготвила:Илияна Петрова Атанасова
Специалност:"Предприемачество и мениджмънт"

2010г.
1.Маркетингово проучване, мисия, цели и обхват.

Разработеният проект представлява типичен (специализиран) ресторант за бързо хранене. В стремежа си клиентите да се нахранят и да бъдат бързо обслужени, те отсядат в ресторанти с предлагана бърза кухня. Фирмата е на пазара поради причината, че хората се нуждаят от такива ресторанти. Навлизащите в последните години фирми в България са много на брой, но независимо от това би имало нужда от такъв ресторант. Фирмата вижда свое място в обществото на преден план.Идеята е бързо обслужване на клиентите и едновременно с това да се реализира социално-икономическа ефективност.
Мисията на фирмата е следната:

" Когато сте наши гости,можете да бъдете сигурни, че :

Всяка съставка е най-грижливо подбрана,

всяко ястие умело приготвено,

всеки член на персонала - специално обучен.

За да ви носи удоволствие всяка минута при нас,

Ние гарантираме всичко това! "

Обхват

Животът на тази дейност може да бъде постоянен, в зависимост от това, как ще бъде управлявана фирмата. Перспективата дейността за в бъдеще да се развива е реална. Тъй като тази дейност не е свързана пряко с развиващите се високотехнологични отрасли, бизнесът би останал дълго време желан обект за посещение и да носи солидни печалби на собствениците си. Идеалното в случая е, че човекът пряко има отношение с предлаганата продукция тъй като това е заложено в ежедневните му физически нужди.

Като за начало ще разчитам на добри и подробни маркетингови проучвания. По-голямата част от оборотният капитал, ще застраховам като го превръщам в твърда валута или в перспективна стока. При тази нестабилна икономическа среда на пазара се задържат само най-конкурентноспособните. Смятам, че верните проучвания и цените, които съм си поставилa ще ме направят един такъв конкурент.

2.Методи за изследване.

Методите които използвах при маркетинговото проучване са допитване и писменно чрез попълване на анкетна карта от бадещите ми клиенти.С помоща на анкетираните ще вмема по лесно решение кое е по-важно за моите клиенти. След направен анализ фирмата реши да се насочи към един следните сегменти от потребители по дадените признаци:
- Географски - за начало ресторанта за бързо хранене ще рекламира за своята дейност на услугите само по телевизия, вестници, табла из автомагистралата. Това ще е така, защото в началото ресурсния капитал на фирмата е ограничен. Избрах тази реклама поради причината, че ще може да се възприеме от по-голям контингент от потребители, а също информацията е по-достъпна за тях.
- Демографски - тъй като продуктите, предлагащ ресторанта са такива, че да се употребяват от всички възрастови групи, основният контингент от хора ще са на възраст от 8 до 65 г.
- Психологически и социални - фирмата би очаквала потребителите да имат минимален месечен доход от 200 лв. на работещ член от семейството. Както показва направената анкета 60% от анкетираните разполагат с доходи над 200 лв. В районът, в който се намира ресторантът за бързо хранене процентното разпределение по възраст е 65% на 35% в полза на младите. Почти всички запитани биха посетили този ресторант.
- Поведение при покупка - поведението при покупка няма да е негативно и впечатлението след консумирането на продукта ще е причината този човек да стане постоянен клиент. По този начин ресторанта ще се сдобива с нови клиенти, опровергаващи средствата за реклама и налагащи новият продукт на пазара

3.Заключение.

Резултатите от направените проучвания са следните:
От анкетираните се разбира, че:

Изключително важно е качеството и бързо обслужване - 66%; много важна е цената, естетически оформени ястия и вкус на храната, чистота - 24%, не е много важна рекламата 6% и разнообразния асортимент 4%. От анкетираните се разбира, че ще се посещава от всички възрастови групи потребители, но предимно ще са от 25 - 39 години. Месечният доход на клиентите ще преобладава от 200 - 500 лв.

Изводът от направената до тук анкета е следният:
- 50% е качеството на предлаганата кулинарна продукция
- 20% обслужването (бързо и качествено)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по предприемачество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.