Джон Mейнард Kейнс


Категория на документа: ИкономикаИдеята на мултипликатора е, че с всяка промяна в разходите на един човек започва ефект на снежна топка, а крайната промяна в националните разходи превишава многократно първоначалната птомяна.

Напримр, една компания решава да увеличи инвестициите си със 100 долара, като за целта построява нова мъжка тоалетна. Общите й разход се увеличават със 100 долара. Но фирмата е длъжна да плати на строители, архитекти и декоратори за работата им. Хората, които са получили парите си се прибират вкъщи, изразходвайки една част от парите, а другата - спестяват. Частта, която е похарчена може да е по различни направления - за ремонт, сладкиши или друг вид покупки. Следващите получатели имат вече по-голям доход, част от който похарчват и така продължава верижната реакция. Въпреки, че първоначалните пари, които са вложени са 100 долара, накрая може да станат 300 долара. Ако приемем това за вярно, то следователно мултипликатора в случая е равен на три.

Кейнс предлага следната формула за изчисление на мултипликатора:

Мултипликатор = 1/(1-МСП), или 1/МСП,

където МСП е маржинална склонност към спестяване.

Колкото е по-голяма склонността към потребление, толкова по-високи стойности има и мултипликаторът. Верижната реакция може и да се увеличава ако получаващите харчат по-големи суми пари.

Мултипликаторът показва с каква степен трябва да нарастне заетостта, за да предизвика увеличение на реалния доход, което да стимулира добавъчното спестяване.

Мултипликаторът има силно стопанско значение. Когато настъпят и малки промени в инвестициите настъпват големи в потреблението и държавните разходи. Негативната страна на мултипликатора помага да се разбере защо промените в инвестициите могат да доведат до икономическа нестабилност. Положителното при него е, че спомага да се обясни защо дори и малките промени в държавните разходи и данъците могат да оказват голямо влияние върху общия доход и заетостта

Смята се, че е необходимо известно време, докато второто лице получи допълнителния доход. Мултипликационният ефект се проявява през първите шест месеца. Но преди да се предизвика увеличаване на дохода са необходими свободни ресурси Ако няма свободни ресурси ще се достигне до инфлация. Нарастването на разходите ще доведе до повишаване на цените, без да е нарастнало производството.

Кейнсианската теория е насочена към изследване на заетостта и безработицата от гледна точка на изискванията за функциониране на макроикономиката в съответствие с принципа на ефективното търсене. За стимулиране на съвкупното търсене и адаптирането му към предлагането на труд. Кейнс предлага намесата на държавата като средство за регулиране на съвкупното търсене. Той препоръчва да се използват бюджетната и парично-кредитната политика.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Джон Mейнард Kейнс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.