Динамика на населението на България


Категория на документа: Икономика


ВТУ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА
по Статистика

Тема: Динамика на населението на България по основни демографcки показатели за периода 1995 - 2008 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Д. Аркадиев
Фак. №
Специалност: Финанси
Форма: Задочно

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2014

СЪДЪРЖАНИЕ:

Стр.
Увод ....................................................................................................
3


Първа част: Основни теоретични постановки и понятия, свързани с изследвания предмет ............................................................................................

4
1. Основни категории и понятия ................................................................................

4


Втора част. Източници на статистически данни за изследвания предмет и методи за техния анализ ......................................................................

5
1. Източници на данни и организация за тяхното получаване...........................

5
2. Методи за статистически анализ. Описание на избрания метод .........

5

Трета част: Анализ на изучаваното явление ..............................

9
1. Описание на приложени статистически методи ....................................................

10
1.Приложение на избрания статистически метод върху конкретните данни....................................................................

11
3. Получени резултати от анализа и тълкуване на получените резултати..............Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Динамика на населението на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.