Динамично складиране в елеваторни стелажи


Категория на документа: Икономика- различни видове комплектовки и резервни части;

- машинни възли;

- крепежни елементи;

- електрически и електронни елементи;

- медикаменти и медицинска техника;

- козметични стоки, парфюмерия и др.

2.4 Гъвкавост.
За разлика от автоматичните скалдове или складовете с подвижни стелажи, кедето се използва продукт от един и същ размер, елеваторните стелажи позволяват оптимално разположение на товари с различни размери с максимално оползотворяване на пространството. Те са универсален инструмент за съхранение на стоки, а промяната на размера на товара не изисква съществена механична или електронна пренастройка.

2.5 Ергономичност.
При съвременните условия е много важно правилно да бъде организиран трудът на работниците в склада. Елеваторните стелажи са изключително ергономични. Вконструкцията им са заложени размери за конфортно и удобно обслужване на човека. Не е нужно той да се навежда, да вдига тежести, да се протяга към товара на високия рафт. За извеждане на товара към работния отвор операторът само въвежда с помоща на клавиатурата на пулта за управление или номера на артикула, или номера на тарата, или номера на люлката, върху която той се съхранява. Работният отвор и пулта са разположени на удобна височина.

2.6 Защита на стоките от замърсяване, повреди и неоторизиран достъп. Стоманеният корпус защитава надеждно материалите. Персонализираният достъп позволява да се избегне неоторизираното опериране,

2.7 Просто управление.
Вграденото системно и програмно осигуряване премахват необходимостта от допълнителен компютър. До минимум е сведена възможността за грежка.

2.8 Просто техническо обслужване.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1) Начев С., Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт, Техника 1982 г.

2) Лечев Г., Стоянов Ст., Вътрешнозаводски транспорт, Виммес- Русе 1981 г.

3) Дивизиев Вл., Коларов Ив., Подемно-транспортни машини и системи, Техника, 1985 г.

4) Попов Ив., Митев Ив., Подемно- транспортна техника, Русе 1996 г.

5) www. industore. co. uk

6) www. Thefileguy. com

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Складови системи.........................................................................................................2

1. Въведение..........................................................................................................2

2. Елементи на складовата система.....................................................................3

3. Фактори, влияещи на избора на складова система........................................6

4. Методи и технологии за складиране на товари..............................................6
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Динамично складиране в елеваторни стелажи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.