Динамично складиране в елеваторни стелажи


Категория на документа: Икономика


- складиране в основен и оперативен склад - в оперативния склад се складират около 20 ÷ 30 % от запаса и се прилага метода на складиране на определено място, а в основния склад - 70 ÷ 80 % от запаса и се използва метода на първото свободно място.
5. Комисиониране на товари - изземване на необходимия брой артикули (стоки) от зоната за съхранение и изнасянето им в зоната за експедиция. Бива динамично или статично. При статичното комисиониране работниците влизат в зоната за съхранение и изземват необходимия брой артикули. При динамичното цялата товарна единица се изнася автоматизирано навън, взема се необходимия брой части и остатъка се връща обратно.
6. Складови технологии за типични товари.

6.1 Складиране на дребни товари в транспортни единици - масата им е до 10÷12 kg в кашони, касетки и др.

- статично складиране в ръчно обслужвани стелажи;

- складиране в динамични гравитационни стелажи;

- динамично складиране в елеваторни стелажи.

6.2 Складиране на палетизирани товари

- теренно складиране на блок-фигури;

- складиране в стелажи обслужвани с кари;

- складиране във високи стелажи и обслужване с трансманипулатори.

6.3 Складиране на насипни товари.
Когато са в малки количества се складират в твърди или меки контейнери. В по- големи количества се съхраняват в бункер.
II. Елеваторен стелаж.
Това е техника наподобяваща асансьорите, т.е. работника е неподвижен, а артикулите се движат по най-късия път до него. В тези стелажи е приложен принципът "продуктът до потребителя" т.е. оператора е постоянно на своето работно място, не се движи из работната зона, а необходимите материали и стоки се придвижват автоматично към работния отвор. Товарът се съхранява върху специални стоманени носещи люлки, които се изваждат от стелажа и се подават към работния отвор със специален захващащ механизъм (екстрактор), който се задвижва от двойни вериги и се управлява от микропроцесорно управление. Изваждането на люлката става посредством удобна конзола с дисплей и клавиатура. Стъпката на позициониране на люлките може да се променя в зависимост от височината на товарите тъй като те нямат фиксирани места за позициониране. Количеството на люлките зависи от съхраняваните товари. Елеваторните стелажи могат да имат няколко работни отвора за товарене и разтоварване, които са разположени от различните страни на конструкцията или на различните етажи на сградата.
1. Принцип на действие на елеваторния стелаж.
Товароносачите при елеваторните стелажи за единични товари са люлки, окачени на две вериги за по-тежки товарни единици или на една верига за по-леки ТЕ. Товароносачите могат да бъдат люлки, тави, кофи и т.н., в зависимост от съхранявания товар. Те се закрепят шарнирно към теглителния елемент. Според характеристиките на товарните единици и експлоатационните условия, люлките могат да висят свободно или да се водят чрез ролки по водачи по цялата височина. Когато товарните единици са еднотипни не са разполагат на люлките ексцентрично, тогава люлките висят свободно. В противен случай люлките се водят, за да не се наклоняват и разклоняват. Окачването на люлките при двуверижните елеваторни стелажи става по два начина:

- конзолно в шарнирите на веригата;

- окачване на цяла ос, минаваща през шарнирите на двете вериги

На фиг. 1 е представена схема на елеваторен стелаж със следните означения:

1 - люлки; 2 - верига; 3 - опъвателен барабан; 4 - задвижващ бараба; 5- работен отвор;
Задвижващият барабан 1 е разположен в горната част на кожуха и е лагеруван в самонагаждащи се легерни опори 2. Барабанът се задвижва от асинхронен електродвигател 6 посредством елестичен съединител 5, с вграден храпов застопоряващ механизъм, двустъпален цилиндричен редуктор 4 и еластичен съединител 3 ( фиг. 2)

Опъвателният барабан 1 е закрепен върху ос 2, която е лагерувана в самонагаждащи се лагерни опори 5. Опорите 5 са поместени в подвижни корпуси 4, които се плъзгат между вертикални направляващи профили 3, закрепени към кожуха на елеваторния стелаж. Опъването на веригата се извършва, чрез придвижване на барабана 1 надолу с помоща на винтове 6. Необходимо е винтовете 6 да се завиват последователно на равни ъгли, за да може лагерните корпуси 5 да се придвижат на еднакви разстояния и ос 2 да се измества успоредно надолу. Това гарантира еднаква сила на опън по широчина на веригата и движението и по средата на барабаните. (фиг. 3)

Задвижващите верижни колела и опъващите колела са конзолно лагерувани като въртящия момент се предава на задвижващите колела, чрез предавателен механизъм. При едноверижните елеваторни стелажи люлките са окачени конзолно към веригата. Те също са свободно висящи или се водят, чрез ролки по водачи по цялата височина. Точката на окачване на люлките трябва да е високо над центъра на тежеста, така че те остават винаги в нормално положение и не се обръщат. Това позволява люлките да се вдижат и в двете посоки - нагоре и надолу. Теглителните вериги в зависимост от изискванията и работните условия могат да висят свободно, да се направляват във водачи на отделни места или да се водят по цялата си дължина. Във вертикалните участъци на люлковите елеваторни стелажи поради ексцентрично разположение на товарите върху платформите на люлките може да се появи съпротивление във вертикалните водачи.
Елеваторните стелажи представляват люлкови елеватори със специални и гъсто разположени люлки. Основно се използват за инструменти и дребни детайли в машиностроителните заводи. За елеваторите се предвиждат осигурителни устройства: ловители за веригите, които се включват при скъсване на веригата, блокировка на механизма за вдигане при скъсване на теглещ елемент и др.
2. Предимства на елеваторните стелажи.

2.1 Може да се корпорира между етажите на сградата, т.е. не заема площ, а се използва височина. Икономията на площ достига до 75%. Тези системи за разлика от стелажите с рафтове позволяват по-ефективно да се използва височината на помещението, в което те се монтират. Компактността им (максималното уплатняване на съхраняваните товари) позволява максимално да се оптимизира площа на склада във височина.

2.2 Пестене на време - прилага се принципът "продукт до оператор", а не обратното. Това позволява значително да се намали времето за зараждане на склада и търсене на стоките. Артикулите които се използват по-често се разполагат от системата по-близо до работния отвор. Конструкцията на елеваторния стелаж е направена с оглед на бързата обработка на товарите. Това се постига както с високата скорост на елеватора, така и чрез допълнителните елементи (скенер за четене на бар кодове, светлинни индикатори, инвентарен софтуер, лазерна показалка, уебкамера и т.н.), които помагат на оператора бързо да поръчва и намира товарите в люлките.

2.3 Индивидуален подход - всяка от тези системи се разработва строго индивидуално. Това оборудване се използва за съхранение на:

- металорежещи инструменти и екипировка;

- измервателни инструменти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Динамично складиране в елеваторни стелажи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.