Динамично складиране в елеваторни стелажи


Категория на документа: Икономика- обща складова площ - включва полезната площ и площа на всички останали помощни, административни и битови помещения;

Съотношението между полезната и общата складова площ обикновенно е 2:1.

Складовите обеми са:

- полезен обем на склада - това е целият обем на помещенията, където се изпълняват операциите по приемане, подготовка, складиране и експедиция на стоките;

- използваем обем на склада - използваният обем за скаладиране на стокови запаси.

Складовото оборудване служи за подреждане на стоките, за съхранение, както и за улеснение при изпълнението на складовите операции по сортиране, комплектоване, формиране или разформиране на уедрени товарни единици (ТЕ), маркироване, експедиция. Складовото оборудване зависи от вида на стоките и начина на подреждането им. За съхранение на стоки в насипно състояние се използват силузи, бункери, цистерни за течности. Най-широко използвано немеханично оборудване са металните стелажи, разпределени на редове и стелажни клетки.

Предимства на стелажите:

- по-добре се използва площа и обема на склада, когато повдигането и свалянето на стоките е с подемно-транспортна техника;

- подреждането на стоките е строго определено по редове и стелажни места, което осигурява ред и възможност стоките да се изпращат от склада по реда на постъпването им;

- осигуряват постоянен контрол за състоянието на стоковите запаси.

Стелажите се подреждат на редове и блокове. При подреждането на редове между всяка двойка срещуположни стелажи се оставя проход за свободно движение, подреждане или изземване на стоки. Блоковото подреждане се използва при нискотемпературни складове, както и при пълна автоматизация на стоковите операции.
Използват се ролкови конвейри или принципът на гравитацията. Така от едната страна на блока стоките се подреждат за съхранение а от срещуположната страна се изземват за изпращане до клиентите.

Складовата технология се характеризира от методите и начините за изпълнение на складовите операции. Тя зависи от подемната площ, от полезния обем на склада, от вида на стоките, от използваната складова техника.

Складовата технология бива:

- ръчна технология - складовите операции се изпълняват ръчно или с помоща на инструменти и уреди, които улесняват работника, но не го заместват;

- частично или напълно механизирана технология - основните или всички складови операции се изпълняват от машини, управлявани от човека;

- автоматизация на складовия процес - целия складов процес се изпълнява от машини, дистанционно управлявани или работещи в диалогов режим с централния компютър на склада.

Работната сила също е елемент на складовата система. Броят, изискванията към квалификацията и уменията на работниците и темпото на работа се определят от използваната техника и технология.

Складовата площ и обем определят вида на оборудването и възможността за механизации, те пък определят складовата технология. Всичко общо определя броят и изискванията към квалификацията на складовите работници.

Параметри на складовата система са:

- складов капацитет - характеризира равнището на окрупненост на склада;
Според капацитета си складовите биват: малки, средни и високостелажни.

- ефективност от използването на склада.

3. Фактори влияещи на избора на складова система.

Фактори
Собствена складова система
Наета под наем складова система
1.Първоначални инвестицииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Динамично складиране в елеваторни стелажи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.