Демографски процеси. Видове население.


Категория на документа: Икономика


Възпитателно-психологически методи. Такива са:

1. Използване на средствата за масово осведомяване за майчинството, образуване на семейство, , запазването и предпазването на здравето на майките и децата

2. Създаване на условия за дейността на държавни и обществени фондации, агенции и други организации по осъществяването на желаното демографско поведение.

Демографска политика в България. През цялото си съществуване като независима държава България е провеждала активна демографска политика чрез използване на описаните по-горе методи.За съжаление целите, поставени в някои от тези документи, не са постигнати или имат частичен ефект.

Т6: Демографска революция. Демографски преход.

В своето развитие човечеството променя своя икономически и социален начин на живот, което се отразява върху неговото демографско състояние и режим на възпроизводство.

Проявили са се три типа на възпроизводство на населението: "архетип", "примитивен" тип, "съвременен" тип..

"Архетип". Това е първият тип на възпроизводство на населението от зората на неговото съществуване. Характеризира се с висока раждаемост и висока смъртност.Човекът е в пряка зависимост от природните условия и развива примитивни форми на стопанство: събирателство, лов и риболов.

Първа демографска революция. Първата демографска революция се случва в новокаменната епоха (неолита). Под нейното въздействие се формира вторият тип възпроизводство, известен като "примитивен" тип.

Възпроизводството на населението се характеризира с: висока раждаемост, висока смъртност (но по-ниска от раждаемостта), сравнително устойчив растеж на населението, средна продължителност на живота - 20-30 години.

Втора демографска революция. Тази революция се случва през 18-19-ти век и довежда до формирането на т.нар. "съвременен" тип

Причините за тази революция е бурното развитие на производителните сили, развитието на обществото и неговите виждания по отношение на демографските процеси.

Демографски преход. Демографски преход се нарича преминаването от примитивния към съвременния тип на възпроизводство на населението във времето.

Досега са наблюдавани два демографски прехода в зависимост от развитието на възпроизводствените процеси, а всеки от тях има по две фази с различни характеристики.

Първи демографски преход. Той е непосредствено преминаване от примитивния към съвременния тип възпроизводтво.

Първа фаза. Снижаване на смъртността, довеждащо до голям растеж на населението.

Втора фаза. Снижаване на раждаемостта, довеждащо до забавяне на растежа на населението.

Втори демографски преход. Има две фази:

Първа фаза. Снижаване на раждаемостта и на смъртността, довеждащо до незначителен растеж на населението, а в някои случаи до намаляване на населението.

Втора фаза. Подмяна на основното население или част от него с имигранти от други страни. Довежда до растеж на населението за сметка на миграциите.

Отделните страни в света преминават по различно време и се намират на различни фази на двата демографски прехода.

В България първият демографски преход започва в началото на 20-те години на миналия век. Първата му фаза завършва около средата на 60-те години, а втората - към началото на 90-те години на 20-ти век. В момента страната е в първата фаза на втория демографски преход.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографски процеси. Видове население. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.