Демографски анализ на област Кюстендил


Категория на документа: Икономика


42427
2011г.
5139
5229
5278
6207
6073
7592
8707
9360
9821
9613
10222
10654
42782


Фиг.4 Полово-възрастова пирамида през 2001г

Фиг. 5 Полово-възрастова пирамида 2011г.

През периода 2001-2011г. се наблюдават значими промени във възрастовата структура на населението в областта, които са свързани с неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси. Продължаващият процес на остаряване на населението продължава, като броят и относителният дял на лицата на възраст до 15 години непрекъснато намалява, а от друга страна се почти запазва броят и делът на лицата над 60 годишна възраст. През 2001г. делът на лицата до 15 годишна възраст е 13% от населението, докато през 2011г. техният дял е 11%.

Населението в областта е сред застаряващите в страната, а малките общини в региона - Невестино, Трекляно и Бобошево, са уникални с това, че повече от 50 % от населението там е в пенсионна възраст или над 60-годишна възраст.

Етническа структура на населението

Според етнически състав, населението от областта не е разнообразно. Съгласно официалните данни от последното преброяване на населението, доминираща е българската етническа група - 93%. Групата на ромския етнос е 5.10% като ромското население е съсредоточено в по-големите общински центрове - Кюстендил и Дупница.

Табл. 5 Население по етнически състав към 2001г.

Общо
Българска
Турска
Ромска
(циганска)
Друга
Не се самоопределя
Непоказано
Област Кюстендил
162534
152644
146
8249
416
508
526
Бобов дол
11755
11207
75Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографски анализ на област Кюстендил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.