Демографски анализ на област Кюстендил


Категория на документа: ИкономикаВ Област Кюстендил детската смъртност чувствително е намаляла. През 2001г. коефициентът на детската смъртност е бил 10.4‰, докато през 2011г. е 4,9‰.

За 2011г. Коефициентът на детската смъртност в Кюстендилска област е един от най- ниските в България. С по-добър показател е само София / столица /- 4, 2 промила. Най- висока е детската смъртност в област Сливен- 17 промила.

Естествен прираст на населението

Естествен прираст е термин в демографията, описващ състояние на населението, който се получава от разликата между раждаемостта и смъртността. Отразява количеството хора, с което населението в света или определен регион по естествен начин нараства или намалява по брой. Изразява се чрез коефициент на естествения прираст. (Естественият прираст е положителен, когато ражданията са повече от смъртните случаи. Отрицателен естествен прираст (или намаляване на населението) има, когато съответно броят на смъртните случаи е по-висок от броя на ражданията. България е една от тези страни.

Формула за естествен прираст 2001г.
Ke=n-mNt×1000=9.4‰
Ke=n-m=-1154

Формула за естествен прираст 2011г.
Ke=n-mNt×1000=11.3‰
Ke=n-m=-1015

Естественият прираст на населението е отрицателен и през 2001г. и 2011г., като през 2001г. е 9.4‰, а през 2011г. 11.3‰. В област Кюстендил той непрекъснато е отрицателни стойности. Най-голяма стойност е регистрирана през 1997 година, като през 2004 година стойността пада до -1371 души.

Сключени бракове и Бракоразводи
Брачност - при изследване на брачността се наблюдава съвкупността на юридически сключените бракове и демографските характеристики на лицата, встъпили в брак.
Бракоразводност - при изследване на бракоразводността се наблюдава съвкупността на прекратените със съдебно решение бракове и демографските характеристики на лицата с прекратен брак.
Табл. 13 Таблица на сключени бракове и бракоразводи
Област Кюстендил
Сключени бракове
Бракоразводи
2001г.
579
212
2011г.
304
193


Фиг. 13

Коефициент за брачност 2001г.
c=CtSt×1000=3.6‰

Коефициент за брачност 2011г.
c=CtSt×1000=2.22‰

Коефициента за брачност през 2011г. е намалял спрямо 2001г. Има промяна в ценностното възприятие на брака -увеличава се броят на хората, които смятат, че бракът е отживяла институция.

Коефициентът за бракоразводност 2001г.
d=DtSt×1000=1.3‰

Коефициентът за бракоразводност 2011г.
d=DtSt×1000=1.4‰
Коефициента за бракоразводност през 2001г. е бил по-малък спрямо 2011г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографски анализ на област Кюстендил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.