Демографска политика на община Омуртаг


Категория на документа: Икономика


Както всички общини, така и Омуртаг трябва да разчита на собствения си капацитет и ресурси за финансиране подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една страна, това означава при съставянето на годишните бюджетите да се определят приоритети и да се отпускат средства за разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна това налага възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси чрез създаване на партньорства както с НПО, така и с частни фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на средства.

Литература

* Статистическо бюро-Община Омуртаг ;
* Сугарева,М. , Въведение в демографията,"Авалон", 2004
* http://www.grao.bg/
* http://www.omurtag.bg/

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска политика на община Омуртаг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.