Демографска политика на община Омуртаг


Категория на документа: Икономика


* с.Камбурово
* с.Беломорци
* с.Врани кон
* с.Звездица
* с.Обител
* с.Церовище
* с.Плъстина
* с.Пъдарино
* с.Козма Презвитер
* с.Зелена морава
* с.Илийно
* с.Величка
* с.Веренци
* с.Могилец
* с.Горна Хубавка
* с.Долно Козарево
* с.Голямо Църквище
* с.Чернокапци
* с.Първан
* с.Панайот Хитово
* с.Висок
* с.Великденче
* с.Кестеняво
* с.Птичево
* с.Станец
* с.Горно Козарево
* с.Рътлина
* с.Българаново
* с.Долна Хубавка
* с.Красноселци
* с.Змейно
* с.Горно Новково
* с.Горско село
* с.Долно Новково
* с.Веселец
* с.Петрино
* с.Угледно
* с.Паничино
* с.Тъпчилещово
* с.Царевци
* с.Росица
* с.Средище

Във всичките населени места има кметства и кметове към тях.
По отношение на размера на площта която е 400,8 км2, община Омуртаг попада в групата на средните общини в страната. В обхвата на област Търговище по размера на площта на територията, община Омуртаг се нарежда на 3 място от общо петте общини.Тя е с по-малка площ от общини Търговище, Попово и Антоново. Общината заема 14,8% от цялата територия на областта.В регионален план (в границите на Североизточния район за планиране) община Омуртаг се нарежда на 23 място от общо 49 общини в района. В национален разрез, по отношение на размера на територията се общината се нарежда на 142 място от общо 264 общини.
От гледна точка на населението община Омуртаг заема относително добро място в област Търговище.Тя заема 3-то място по брой на населението след общини Търговище и Попово. По данни на ЕСГРАОН населението на общината за 2012г. е 32,420 хил.д. В регионален и национален план, общината попада в групата на малките общини с население до 35 хил. д. В нея е съсредоточено 18,3% от цялото население на област Търговище.

1.Брой и динамика на населението

1.1 брой и динамика на населението в община Омуртаг
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска политика на община Омуртаг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.