Демографска политика на община Омуртаг


Категория на документа: Икономика
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод.......................................................................3-4

1.Брой, динамика и териториално разпределение на населението.........5

1.1 брой и динамика ..................................5

1.2 териториално разпределение ...............................6

2.Структури на населението.............................................7

2.1 полова..................................................................7

2.2 възрастова.............................................................7-8

2.3 образователна.........................................................9

2.4 етно лингвистична...................................................9

2.5 конфесионална........................................................9

2.6 селищна.................................................................10

3.Естествено възпроизводство на населението........................11

3.1 ръждаемост.............................................................11

3.2 смъртност...............................................................11

3.3 естествен прираст......................................................12

4. Миграции на населението................................................13

4.1 видове миграции........................................................13

4.2 причини и фактори пораждащи миграциите.....................

5. Трудов потенциал на населението и работна сила.Трудови ресурси и и заетост на населението.......................................................14-15

6. Заключение..................................................................16

Литература ...................................................................16

Увод

Община Омуртаг е разположена в Североизточна България и югоизточната част на област Търговище.Тя включва части от историко-географските области Герлово и Сланик. На север община Омуртаг граничи с община Попово от област Търговище,на изток граничи с община Върбица от област Шумен,на запад с община Антоново от област Търговище, а на юг с община Котел от област Сливен. Така очертано местоположението на общината предполага оползотворяване на възможностите за общи действия със съседните общини, както в границите на област Търговище, така и в Североизточния район за планиране. Конкретна илюстрация на подобна възможност е включването на общината в обхвата на един от районите за целенасочено въздействие в Североизточния район за планиране.Територията на община Омуртаг се пресича от важни пътища с национално и регионално значение.Броят на населените места в общината е 43 и те са :

* гр.ОмуртагСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска политика на община Омуртаг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.