Демографска характеристика на Гоце Делчев


Категория на документа: Икономика


M - смъртност=334
m=334/20023*1000=16.7

От последните данни виждаме, че смъртността е по - голяма от раждаемостта, поне с 1%.

-естествен прираст: Ke=n-m
n - раждаемост
m - смъртност
Ке=15,3-16,7=-1,4

Имаме отрицателен естествен прираст!

В) Заселени, изселени, имиграционна подвижност:

-заселени: Киз=i/S*1000(%)
Киз=167/20023*1000=8,3

-изселени: Кии=E/S*1000(%)
Кии=290/20023*1000=14,5

5. СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАДА:

Силно е било развито занаятчийството. Ссредище е бил на работилници за звънци, така необходими за стадата добитък, които лете пасат в Пирин, а зиме се спускат в беломорието. Само в близкото село Делчево имало 20 хил. овце. Неврокопските звънци завладели пазара от Цариград до Солон и Охрид. Оформила се просторна чаршия на звънарница с 20 работилници. Във възход били още бъкърджиството и златарството. В Неврокоп ставал прочут пазар. Тук се обменяли занаятчийски произведения със стоки от Беломорието - сол, сапун, зехтин, маслини, лимони и др. Ставал и традиционен панаир за добитък. Идвали търговци от Солун, Драма, Кавала, Ксанти и др.
В края на 19 в. занаятите западат, стеснените търговски връзки и изостанал транспорт силно съкращават връзките с Девин, Разлог, Драма
и Серес. След Първата световна война със затварянето на южната граница запада овцевъдството в Пирин и Родопите, в упадък е и звънчарството. С идването на бежанци от Беломорието, площите заети със зърнени храни и ливади, бързо намаляват за сметка на тютюна. Той става доминираща култура. Малко са нивите за царевица и картофи. До 1945 г. в Неврокоп не е имало големи предприятия, освен работилници за тухли, дървообработване и складове за тютюн. Половин век след това Гоце Делчев е вече град с развита промишленост. Машиностроенето е един от основните отрасли. Ппредставено е от завода за производство на ултракъсовълнови радиостанции. В града работи цех за релета, който е филиал на завода в село Баня, Благоевградско. Такъв цех има и в село Гърмен, на 6 км от гр. Гоце Делчев. Хранително - вкусовата промишленост има добра суровинна база. Предприятието "Български тютюн" е основано през 1926 г. на базата на ориенталския тютюн неврокопска басма, който днес е основната селскостопанска култура за района. Освен това има месокомбинат и млекокомбинат, Винпром и Зърнени храни. Ппрез 1972 г. е открито предприятието "Анести Узунов" за ципове (единствено в България) и пасмантерия. Дървопреработвателното предприятие произвежда дограма, мебели, кухненско оборудване. Част от дървесината, добивана в Пирин и Родопите, се праща в Разлог за завода за хартия и картон. Нов е заводът за пластмасови изделия. Керамичната, химическата и шивашката промишленост са с по-малко значение.
Град Гоце Делчев е известен селско-стопански център. Отглежда се висококачествен тютюн - 5 % от тютюна в страната. По малко значение имат зърнените храни и фуражите. Увеличават се напояваните пощи от каналната мрежа на р. Места. Главният напоителен канал минава на 2 км от града.

А) Първичен сектор - добив на дърво

Б) Вторичен сектро - млекокомбинат, месокомбинат, производство на ципове и релета, тютюнопреработване, работилници за тухли, машиностроене и др.

Б) Третичен сектор - образованието, туризма в Пирин и Родопите, износа на някои стоки в страните от Гърция и Македония.

Литература:
www.nsi.bg
www.wikipedia.org
ipgvr.gotsedelchev.bg
"Градовете на България" - И.Пенков

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска характеристика на Гоце Делчев 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.