Делови взаимоотношения


Категория на документа: Икономика


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ И ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ"

КУРСОВ ПРОЕКТ

По: Делови взаимоотношения и комуникативни умения на служителите в администрацията

Тема: Проекто предложение за начина на комуникиране с колегите

Изготвил: Нели Стефанова Виденова

Факултетен номер: 13100241214

Ръководител: Доц. д-р Димитрина Стефанова

Благоевград, Януари 2014г.

Съдържание

1. Въведение................................................................................3

2. Често срещани проблеми на работното място и начини за тяхното преодоляване.......................................................3

3. Същност на комуникацията...................................................6

4. Особености на личността в комуникациите........................7

5. Класификация на темпераментите........................................8

6. Основни типове колеги и начини да се справяме с тях....10

7. Заключение...........................................................................13

1. Въведение

Тръгвайки на път за работа, знаем че предстои поредният ден, в който ще се срещнем с нашите колеги, ще обменим информация, задачи, опит, мнения и най-вече чувства и емоции.

Естеството на работа на всеки един от нас е различно, ето защо и контакта с нашите ръководители и колеги изисква да поддържаме определен етикет, понякога да бъдем сдържани и сериозни, друг път да се впуснем с усмивка и ентусиазъм в предстоящите задачи.

Как обаче да се държим, за да успеем да балансираме по такъв начин средата около себе си, че да можем да бъдем уравновесени, сдържани и приветливи в общуването си с колегите?Ще се опитам, навлизайки малко по на дълбоко из дебрите на комуникацията и деловото общуване, разглеждайки профила на основните типове поведение в дадена организация, да представя няколко идеи за промяна и успешно контактуване.

2. Често срещани проблеми на работното място и начини за тяхното преодоляване

Конфликтът на интереси на работното място предполагам е често срещано явление в повечето организации.Сблъсъкат между различните характери и темпераменти трудно би могъл да се избегне.

Напрежението между хората варира, то е нормална част от човешкия живот. Начините, по които то се усеща и се изразява, както и начините за справяне с него, са значително повлияни от възпитанието и културната среда.Тук може би е мястото на комуникацията, където тя би могла да разведри обстановката.Когато персонала говори за проблемите по между си открито, без скрити шушукания и интригатство, тогава може би шанса един проблем да бъде решен е много по-голям.Когато един ръководител поднася на разбираем език целите и задачите на своите подчинени, шанса те да го разберат и да се справят успешно с реализацията им е много по-вероятен, от този в който те получават задачи, които не знаят как да изпълнят и какъв резултат да очакват от тях.

Индивидът може да бъде въвлечен в конфликт по два начина. Човек може самостоятелно да развие конфликт с определен индивид или група от хора в рамките на организацията. (Или да бъде въвлечен в конфликт с друга организация).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Делови взаимоотношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.