Да спечелим хората около нас


Категория на документа: Икономика


Как да накараме хората да мислят, че сме поне с двайсет пункта по-интелигентни
Основна цел на упражнението е да се придобие по-голяма увереност, да се подобрят резултатите и да се изгради репутация пред обществото и на работното място.На първо място трябва да установим колко добри слушатели можем да бъдем. Доказано е, че умението да се слуша повишава интелигентността с 20 пункта и освен това така се изграждаме като силни и уверени личности. Тайните на добрия слушател се изразяват в това да спазват 4 основни съвета. Съвет 1 предлага да се отделя по-голямо внимание на идеите, отколкото на фактите като се обобщава основната идея; Съвет 2 учи как да преодоляваме вътрешните си емоционални критерии Това става като изчакваме с преценките и заключенията и като установим точно кои идеи доказват нашата правота за да избягваме заблуждения.Съвет 3 гласи, че е правилно да използваме даденото ни време за размисъл за постигане на по-добри резултати. Средната скорост на говор е 125 думи в минута. Това означава, че през цялото време докато слушаме, ние мислим.Дадени са ни 3 начина да използваме рационално времето ни за мислене
1 трябва да мислим в перспектива и да се опитаме да предвидим развитието на разговора 2 преценяваме дали аргументите ни са верни и изчерпателни 3 да обърнем внимание какво ни казва езика на тялото, израз на лицето. Съвет 4 ни насочва към умението да използваме моментите на мълчание и тишина по предназначение. Можем например за момент да спрем звука на телевизора по време на новини и да си представим какво се съобщава в момента.По време на настъпила тишина можем да се замислим какво е настроението на моментното мълчание. Уменията на добър слушател се изграждат постепенно, но дават много добри резултати за нашето бъдещо развитие.
Как да накараме хората да приемат нашите идеи като свои
Целта е да накараме околните да ни симпатизират повече като споделяме с тях своите идеи и желания. Така ще се представим като по-силни и перспективни личности. Най-сложно е да изградим умение да даваме нареждания и в къщи, и на работа. Трябва да се научим да възлагаме задачите, така че да се изпълняват успешно. От какво трябва да се ръководим за да сме успешни ръководители.Съвет 1 -да подберем лицето, което ще свърши най-добре поставената задача. За това трябва да сме наясно кои са силните страни на всеки служител. Ако избираме между няколко възлагаме на най-квалифицирания и по-възможност да разполага повече време.Да обръщаме внимание как е изпълнена всяка от поставените задачи. Съвет 2- да разкриваме нашите цели с помощта на колеги, за да не се поставяме над тях с нашето собствено виждане.Трябва да им покажем, че мнението им е важно за нас, но ние вземаме решенията.Съвет 3- да уважаваме своите подчинени и егото им. Желателно е да изтъкваме всички техни преимущества и да обясним каква полза имаме от помощта. Съвет 4 - Да обсъждаме целите, за да постигнем съгласие и да не поставяме ограничения. Не е нужно да налагаме само своето мнение.Най-добре е да се вземе колективно решение като се обсъдят всички "за" и "против" като всеки изтъкне своите доводи. Да накараш другите да ти съдействат охотно и да полагат всички усилия за това изисква голямо умение на ръководител.
Как да избегнем неуспеха
Трябва да се научим да преговаряме като забравим за напрежението, стеснителността и да увеличим присъствието на нашата личност. Не трябва да допускаме разговора да не приключи както сме очаквали като например прерасне в спор, в който винаги единия е губещ. За да успеем в разговора трябва да сме наясно какво искаме да постигнем, какво очаква другия и кое е общото между двете. Съвет 1 - да осъзнаем желанията си. Редно е да отделяме известно време за да си представяме различни ситуации и какво бихме желали да реализираме от тях. Съвет 2 - да вникнем в думите и тяхното значение.Предложени са три начини на слушане и интерпретация.
и "против" като всеки изтъкне своите доводи. Да накараш другите да ти съдействат охотно и да полагат всички усилия за това изисква голямо умение на ръководител.
Как да избегнем неуспеха
Трябва да се научим да преговоряме като забаравим за

В крайна сметка не е лесен контакта с трудните хора, но с нарастване на опита ни и общуването с тях става по-лесно.
Как да излезем от трудна ситуация, като спечелим повече отколкото сме загубили ? Трябва да се научим да превръщаме неблагоприятната ситуация в благоприятна. Ако намерим причината за сложната ситуация, трябва да отстраним проблема. Истинските лидери са тези, които ежедневно преодоляват трудности и така натрупват все повече съпротивителни сили. Слабите хора се сриват пред трудностите. Три съвета да излезем от сложна ситуация. Съвет 1 - трябва хубаво да обмислим нещата преди да говорим или да реагираме прибързано. Първо трябва да дефинираме проблема.Това става като идентифицираме източника на проблема и кой е отговорен за случилото се. Да съотнесем проблема към семейството или службата и да помогнем на отговорника.
Съвет 2 - да установим причините за проблемите. Обикновено има две причини - една истинска и една предполагаема. Изреждаме си всички възможни отговори на въпроса Какво друго ? и така достигаме до всички проблемни ситуации. Съвет 3 - Преди да пристъпваме към действия е редно да видим до къде сме стигнали и какви са всички възможни причини за ситуацията.Изводът е че попадането в трудни ситуации е неизбежно, но когато се научим да ги решаваме личностната ни сила и уважението към нас нарастват.

Как да получим желаното, дори и когато не сме напълно прави
Ако съумеем да овладяваме ситуациите, в които не сме напълно прави и да извличаме от тях желаното то ние ще добавим нови качества към личността си.Както е ясно истината е субективна и е различна за всеки. Дори когато сме наполовина прави можем да извлечем невероятни резултати въпреки съпротивата на събеседника. Независимо от това коя е истината ние трябва да съумяваме като ръководители да печелим доверие винаги. Съвет 1 препоръчва да не се отказваме. Помисляме каква е ползата за нас и търсим стимул да продължим да се борим за постигане на успех за да не се отказваме. Съвет 2 - Трябва да подхождаме с уважение към чуждото мнение. Може да не ни харесва и да не сме напълно съгласни, но трябва да приемаме и различията. Грешка е, ако се опитваме да извличаме полза от хора, които не уважаваме. Така лишаваме и двете страни от признание и успех. Ако съумеем да изслушаме другото мнение можем постепенно да започнем да го разбираме. Съвет 3 - Ако се стремим да овладеем ситуация, в която не сме напълно прави, то трябва да знаем как да съотнесем нашата истина към чуждата.Очаква се да сме наясно как да освобождаваме от негативни емоции за да не усложняваме обстановката с излишно напрежение при възникване на спор . За да успокоим съперника по мнение можем да го накараме да говори за себе си и така да се отпусне и да намали раздразнението. Пред нас често стои въпроса как да свържем своята истина с чуждата. Първо е редно да признаем другата страна като покажем, че се съобразяваме с нея и я зачитаме. След това вече споделяме и нашата гледна точка по въпроса.Рядко попадаме на ситуации в живота, в които има само една истина за всички и за това трябва да се научим да контролираме тези моменти за да ги използваме в наша полза. Това става когато не се отказваме докрай, подхождаме с уважение към всяко мнение и съотнасяме нашата истина към чуждата.
Как да преуспяваме, без да получаваме удари в гърба
Ясно е, че нечестните удари в гърба болят защото са породени от липса на уважение, но те могат да бъдат избегнати.Това става като се научим да си печелим уважение и респект. Как да се предпазим се питаме често. Ключа е в общуването и създаването на взаимно уважение. Когато сме добронамерени и позитивни в комуникация другите усещат това и шанса да ни ударят в гръб е по-малък. Съвет 1 Първо трябва да си извоюваме респекта от другите, а това става по няколко начина. Необходимо е да бъдем честни и открити с другите, да изслушваме и уважаваме, и да показваме одобрение. Съвет 2 гласи да демонстрираме уважение към другите. Постига се като поздравяваме всички по име и демонстрираме интерес към тях, като обръщаме внимание на грижите на другите, като уважаваме правата им. За да се справим с ударите в гърба трябва да сме спокойни, искрени и постоянно да следим разумни промени. Съвет 3 дава напътствия как в момент на афект да спрем да мислим за проблема и да се успокоим. Съвет 4 - Трябва да обясним на сгрешилия колко лошо е постъпил, но въпреки това ние ще го подкрепим. Съвет 5 - Просто трябва да се научим да контролираме яда си и да се владеем. Съвет 6 - Очаква се да сме искрени и открити за нашите намерения . Прикритите действия и задкулисието повишават опасността от удари в гърба. Последен седми съвет е да се вгледаме в поведението си и да коригираме лошите постъпки точно навреме преди да сме предизвикали ответна реакция. Безспорно най-добрата защита е уважението към другите. Когато сме в добри отношения с околните, хвалим добрите прояви и сме уважавани от всички шанса да ни нападат е много по-малък.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Да спечелим хората около нас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.