Чуждестранни инвестиции - Швеция


Категория на документа: ИкономикаДОКЛАД
По: Международен икономикс
Тема: Чуждестранни инвестиции - Швеция

Общ преглед
Конкурентоспособността на нацията се проявява от големи потоци на търговията и чуждестранните инвестиции. Швеция предлага достъп до нови продукти и технологии, умения и иновации, както и атрактивно местоположение и врата към Северна Европа / региона на Балтийско море. Ниските нива на корпоративния данък, липсата на данък, удържан при източника върху дивидентите и благоприятен режим на холдинговото дружество, се комбинират, за да направят Швеция особено привлекателна. Шведският темп на растеж е в горния диапазон на ЕС, нейната търговия достигна рекордни нива и крие международно доверие в дългосрочната жизнеспособност на шведската икономика. Швеция има впечатляващ опит като водещ доставчик на иновативни продукти. Страната предлага възможност за работа в различните дисциплини и се явява като мост в различни академични изследвания и корпоративни среди.Това тласка Швеция към постигане на високи резултати. Шведската култура е отворена и лесно обхваща нови идеи и технологии.
Пазар
В Швеция ще получите достъп до проспериращи вътрешни и скандинавски пазари. Тя привлича най-голямата в света свободна търговия на пазара - Европейският съюз - с 27 държави и 500 милиона консуматори. Значителна част от потребителите в района са концентрирани в Швеция, както и икономически дейности в региона. Страната често се възприема като водещото в приемане на нови технологии и създаване на нови тенденции на потребителите. Има много примери за компании, използващи Швеция като тест на пазара, не на последно място за чистите продукти и услуги.
Общото отношение на правителството към преки чуждестранни инвестиции
До средата на 1980-те, подход на Швеция за преки инвестиции от чужбина е доста рестриктивен и се регулира от сложна система от закони и наредби. Приемането на Швеция в Европейския съюз (ЕС) през 1995 г. подобрява значително инвестиционния климат и това привлича чужди инвеститори в страната.
Шведските власти са приложили редица реформи за подобряване на регулативната среда за бизнеса, че да е в полза на чуждестранните инвестиции. Умерената партия коалицията, ръководена от правителство, избрано през септември 2006 г. си постави за цел на продажбата на около $ 31 млрд. държавни активи по време на периода 2007-2010 г., за по-нататъшно стимулиране на растежа и повишаване на приходите, за да плати на федералния дълг.
Към днешна дата шведското правителство, V & S (Vin & спиртни AB) е продадено на френската Pernod Ricard за около $ 8,3 млрд. и шведската OMX фондова борса е разменена за Borse Dubai / Nasdaq за 318 милиона долара. Продължаващата финансова криза може да изиска да бъдат отложени някои сделки, но като изключим това, приватизацията трябва да продължи. Швеция е също търси начини за осигуряване на широка собственост на шведската индустрия, които счита, че ще повишат конкуренцията и ще доведат до по-голяма ефективност. В резултат на това чуждестранната собственост в Швеция се е увеличила бързо през последното десетилетие. Приблизително 50% от тях са придобивания, и 30% са нови предприятия. Чуждестранни предприятия, в които сега работят почти 25% от работната сила в сектора на бизнеса. Все по-голяма част от тези служители работят в сектора на услугите. Външните владения са доминирани от други държави-членки на ЕС.
Умерената коалицията в шведската страна, ръководена от правителство, избрано през септември 2006 г., е упражнявала макроикономическа политика, която е благоприятна за бизнес сектора. През 2003 г. референдум за ДА ИЛИ НЕ на Европейския паричен съюз (ИПС), мнозинството гласуват за Швеция, да останане извън валутния съюз. През 2008 г., общественото мнение се измества до известна степен и по-голямата част от шведите гледат към еврото положително за първи път. Въпреки това, Швеция няма възможност да се присъедини към еврозоната през следващите три години.
Условията за бизнес възможности в Швеция са се подобрили в рамките на Партията на умерената коалиция, ръководена от правителството, което бе избрано през септември 2006 г.. Корпоративните данъци са намалели с 28% и сега са сред най-ниските в Европа. В комбинация с добре образована работна сила, изключително далекосъобщителна мрежа, както и стабилна политическа среда, Швеция стана по-конкурентоспособна, като избор за американски и чуждестранни фирми, установяване на присъствие в скандинавския регион. Швеция е най-големият пазар в региона на Балтийско море, и се нарежда сред най-конкурентните и без корупция икономики в света, с голям дял от потребителите, така и икономически дейности. Тя се разглежда като водеща в приемане на нови технологии и създаване на нови тенденции на потребителите. Продуктите могат да бъдат тествани на пазара с взискателни клиенти и високи нива на техническата сложност.
Притокът на ПЧИ в Швеция се повиши през втората половина на 1990-те години, тенденция, подхранвана от ускоряване на глобализацията, дерегулацията в Швеция, девалвацията на шведската крона през 1992 г. и влизането на страната в Европейския съюз 1995. Като пример, броят на чуждестранните филиали в Швеция се е увеличил рязко от средата на 1990-те години, от малко над 3000 до над 10,000 десет години по-късно. Въпреки значителен приток на преки чуждестранни инвестиции, запасите от шведските активи, държани в чужбина все още надвишава наличността на чуждестранните активи през Швеция.
През 1993 потокът от чуждестранни инвестиции е само $ 3,7 млрд., но през 1989г. Е достигнал $19,5 млрд. Притокът на ПЧИ през 1999г. Достигна $ 60,8 млрд., но през 2000г се забавя с 23,4 милиарда щатски долара. Изходящите потоци на ПЧИ на Швеция непрекъснато нараства aussi през 1990-те години, от $ 1,4 трилиона през 1993 г. до максимума от $ 41,7 един милиард през 2000 г., изпреварвайки на ПЧИ за годината с $ 18,3 трилиона. Изходящите потоци на ПЧИ спадна един млрд. до $ 6,2 през 2001 г. нарасна до $ 11,3 цел един милиарда през 2002 година. Страните с най-големите шведски нетната инвестиция са Финландия, САЩ, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство.
Изходящите потоци на ПЧИ в Швеция също нарастват стабилно през 1990-те години, от $ 1,4 млрд. през 1993 г. достигат до максимума от 41,7 милиарда щатски долара през 2000 г., изпреварвайки входящи ПЧИ за годината от 18,3 милиарда щатски долара. Изходящите потоци на ПЧИ спадна до 6,2 милиарда щатски долара през 2001 г., но се повиши до $ 11,3 милиарда през 2002. Страните с най-големи нетни шведски инвестиции са Финландия, САЩ, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство.
Икономическият спад в света и колапса на дотком компаниите намали притока на ПЧИ до $ 12,7 млрд. през 2001 г., и около $ 11,5 милиарда през 2002. До 2001 г. натрупаните в Швеция ПЧИ възлизат на $ 155 млрд.- 10ят в света. От 1998 до 2002, 10-те най-големи източници на ПЧИ са както следва Обединеното кралство, Финландия, Германия, САЩ, Норвегия, Белгия, Холандия, Дания, Канада и Швейцария.

Финансовата криза
Въпреки че условията в Швеция са по-добре, отколкото в много други страни, Швеция и шведски банки, са били засегнати в голяма степен като не се налага достъп до дългосрочно финансиране. Швеция не е засегната от продължаващата финансова криза в същата степен, както в САЩ, тъй като шведските банки са по-рестриктивни с заеми, защото тя има опит от финансовата криза, която е била 1990-1994. Дизайнът на спасителния пакет на САЩ се твърди, че е вдъхновен от шведския- "Банка за спешни действия" от 1990-те години.
Въпреки това, глобалната икономическа криза ще има значително въздействие върху реалната икономика в Швеция. БВП се прогнозира да намалее с почти 1% през 2009 г.. Инфлацията е 2.5% през ноември 2008 г., но се изкачи по-висока от 4% през есента на 2008. Очаква се правителството да предложи допълнителни фискални мерки на политика за стимулиране на икономиката, и че Централната банка ще намали репо-ставката с 1%. Безработица, което е 6.2% през октомври 2008 г., се очаква да нарасне рязко през следващите две години.
Експозицията на шведските банки на финансови сътресения в балтийските държави е от особено значение, въпреки че управителят на централната банка Стефан Ингвес е уверен в шведския банков сектор. Ingves коментира, че шведските банки са достатъчно силни, за да бъдат в състояние да управляват нарастващите кредитни загуби в региона.
Икономиката на Швеция е на път да възобнови своята тенденция на растеж през 2010 г.,след финансовата криза през 2009 г. Това показва новата прогноза на централната банка на Швеция. Инфлацията се очаква да продължи да пада през 2009 г.. Шведските прогнози за Централна банка, и тези на повечето други експерти, показват, че растежът ще се възстанови през 2010 г., но инфлацията ще се увеличи.
През октомври 2008 г., Швеция се присъединява към други европейски страни, които предприемат стъпки, за да стабилизират финансовата си система чрез гарантиране на до $ 205 млрд. ново банково кредитиране и създаването на фонд за предприемането на преки дялови участия в банки. Застраховката за състоянието на депозитите се удвоява, за да се включат спестявания до $ 61.600 за всеки клиент и банка. През периода от юли 2007 до октомври 2008 г., индекс OMXS30 на Стокхолмската фондова борса падна с 57.8%. Шведската крона рязко е намаляла в стойност както спрямо долара, така и еврото. Автомобилната индустрия (Volvo) обяви, че 5200 души в Швеция, може да бъдат уволнени) и неговите подизпълнители и строителният сектор се очаква да бъдат най-засегнати.

Общата нетна международната инвестиционна позиция (МИП) показа нетен дълг от SEK 321 млрд. евро ($ 48.7 млрд.) в края на юни 2008 г.. Нетният дълг се увеличи с 112 милиарда крони ($ 17 млрд.) в сравнение с края на 2007 година. Дългът е нараснал от 7 до 9%, когато се изчислява като процент от БВП.

Закони / правила / практики, засягащи чуждестранните инвестиции

През 1990 г. Швеция е постигнала значителен напредък, дерегулация на своите продуктови пазари. В редица области, включително пазарите на електричеството и телекомуникациите, Швеция е на ръба на реформата. Тези реформи са довели до по-ефективни сектори и по-ниски цени. Въпреки това, редица практически пречки за преки инвестиции остават в Швеция. Те включват доста голяма, макар и недискриминационни, система за разрешителни и разрешения, необходими, за да участват в много дейности и господството на няколко много големи играчи в определени сектори, като строителство и търговия на едро на храна.
Регламентът на чуждестранната собственост в областта на финансовите услуги е либерализиран. Чуждестранните банки, застрахователни дружества, инвестиционните посредници, и съвместни институции за ипотека е разрешено да откриват клонове в Швеция при равни условия с местните фирми, въпреки че се изисква разрешение. Шведите, така и чужденците могат да придобиват акции в компания, вписани в Стокхолмската фондова борса. Държавните монополи: Въпреки богатата дерегулация, чуждестранни и местни инвеститори все още се погасяват от продажбата на дребно на фармацевтични продукти и алкохолни напитки.
Правни аспекти на този въпрос: правото на шведската компания предлага различни форми, при които могат да бъде организиран бизнес. Основната разлика между тези форми е дали основателите трябва да притежават собствен капитал и до каква степен те носят лична отговорност за дълга на компанията. Всички предприятия в Швеция (включително клонове) са задължени да се регистрират в шведската служба за регистрация на компанията. Изобретение или търговска марка трябва да бъдат регистрирани в Швеция, за да получат правна защита. Банка от страна извън ЕИП се нуждае от специално разрешение от Органа за финансов надзор, за да установи клон в Швеция.
Данъци: структура на данъчно облагане в Швеция е прост и корпоративни данъчни равнища са ниски. Швеция има корпоративен данък от 28% в номинално изражение.. Личните данъци са сред най-високите в света. Тъй като публичните финанси са се подобрили в резултат на обширни пакети за консолидация за намаляване на дефицитите, правителството е в състояние да намали данъчното бреме като процент от БВП. В момента то е под 50% за първи път от десетилетия насам.
Една данъчна реформа, за да помогне за привличане на чужди експерти в Швеция, е намаляване на данък общ доход на ключовия чужд личен данък. Данък се базира на 75% от техния доход. Това се отнася за чуждестранен ключов персонал, като ръководители, изследователи и експерти, наети от шведската компания. Данъчното облекчение не се прилага за лица, назначени в Швеция от една чуждестранна компания, която няма дейност в Швеция. Дивидентите, изплатени от чуждестранни дъщерни дружества в Швеция до тяхното дружество майка, не са предмет на шведското данъчно облагане. Печалбите на шведския клон на чуждестранна компания може да се превежда в чужбина, без да е предмет с друг данък от редовния корпоративен данък върху печалбата.
Стимули: Шведското правителство предлага определени стимули за създаване на бизнес в различни целеви изостанали области. Кредитите са на разположение при благоприятни условия от Националния съвет за индустриално и техническо развитие (ергономичност) и от фондовете за регионално развитие. Редица регионални програми за подкрепа, включително местоположението и заетостта, безвъзмездни помощи, нисък наем, индустриални паркове, и икономически свободните зони също са достъпни. Подкрепата за регионално развитие е съсредоточена в леко населената северна част на две трети от страната. Има също няколко европейски фондове, които предлагат субсидии за стартиране на предприятия и различни стимули за научноизследователски и развойни програми, предвидени от шведското правителство.

Уреждане на спорове
Швеция е член на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове и е подписала Конвенцията от Ню Йорк за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения. Арбитражният институт на Стокхолмската търговска камара е един от водещите центрове за арбитраж в света.
Швеция не налага изискванията за изпълнение по отношение на предполагаемите чуждестранни инвеститори.

Прозрачност на регулаторната система
Като член на ЕС, Швеция е променила законодателството си, за да се съобразят с най-строгите правила на ЕС в областта на конкуренцията. Страната е постигнала големи промени в своите закони и разпоредби, за да се хармонизира с европейските практики, всички с оглед да се избегнат нарушения или затруднения за ефективното мобилизация и разпределение на инвестициите.
Ефективни пазари на капитали и портфейлни инвестиции
Кредитът се разпределя при пазарни условия и се предоставя на чуждестранните инвеститори по недискриминационен начин. Частният сектор има достъп до различни кредитни инструменти. Правни, регулаторни и счетоводни системи са прозрачни и в съответствие с международните норми.
Стокхолмската фондова борса е една модерна, отворена и активна форма за местни и чужди портфейлни инвестиции. Това е официална институция и действа в рамките на специфично законодателство.
Общият баланс на банковия сектор на Швеция се е увеличил драстично през 2008 г., но разширените балансови позиции не са си увеличили приходите на риска в банковия сектор.
Външните зони / свободни пристанища
Швеция има чуждестранни търговски зони със складове в пристанището на Стокхолм, Гьотеборг, Малмьо, и Йонкьопинг. Стоките могат да се съхраняват за неограничено време в тези зони, без освобождаване от митница, но те не могат да бъдат употребени или продадени на дребно. Разрешение може да бъде предоставена, за да се използват тези стоки, като материали за индустриални операции в рамките на зона за свободна търговия. Същия данък и трудово законодателство се прилага по отношение на чуждестранни търговски зони към други работни места в Швеция.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Чуждестранни инвестиции - Швеция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.