Човешки ресурси и управлението им


Категория на документа: Икономика


№ 1 Човешки ресурси и управление на човешките ресурси - Същност , характеристики и основни понятия

1. Обект на дисциплината човешки ресурси

Широкия обхват на бизнес-организациите (фирмите),характера и съдържанието са такива , че основните постановки са валидни не само и единствено за фирмите , но и за държавните институции. Конкретните обекти са хората (персонала , човешките ресурси).

2.Предмет

Това е еднообразието от взаимоотношения , въздействия , отношения върху хората във фирмата , имащо за цел да осигури авангардно трайно конкурентно предимство на фирмата чрез човешките ресурси .

ПС - производствена система ;

ВЕ - веществен елемент ;

ЛЕ - личностни елементи

Участието на веществените елементи е строго детерминирано. При персонала поведението е стохастично (вероятностно).

В трудовата си дейност персонала оползовтворява в различна степен своя потенциал. Мениджъра на фирмата е заинтересуван да създаде условия за пълно използване потенциала на хората.

Поради стохастичното поведение на хората мениджъра има за цел да направлява хората.

Факторите за продуктивен труд са :

Способността за постижение характеризира натрупаните през годината знания , нарастващите знания , умения , опит в конкретна област , длъжнаст и професия. Това е релнатаквалификация на работника (можене). От първия фактор има следните задачи за мениджъра :
1) набиране и подбор на персонала - нужни са инструкции и методи , с които мениджъра набира персонала ;
2) чрез обучение да поддължа изискуемото можене
Важна задача за мениджъра е моженето да се материализира в производство .

Готовността за постижение има мотивиращия човек . Това , което носи удоволетворение , задоволство , радост е работата , а това , което създава неудоволетворение са обстоятелствата , при които се извършва работата .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешки ресурси и управлението им 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.