Човешки ресурси


Категория на документа: Икономика


2 блок - Техника на общуване. Умения за публично изказване, да се води делово съвещание, умение за слушане, умение да се водят преговори, умение да се води делова беседа.
3 блок - Техника за провеждане и утвърждаване на управлението. Да се познава стратегията и тактиката на конкурентната борба, осигуряване на лоялност и мотивация на кадрите
4 блок - Организиране на производството. Оценяване на претендентите за работни места, анализ на технологията, хронометраж и нормиране, избор на система за стимулиране и заплащане на труда, организиране на прозиводствената дейност
5 блок - Търговска дейност. Кредитиране и банково дело, прогнозиране на платежоспособност, търговско осигуряване, ценообразуване и данъчна политика, ценности на фирмата, маркетинг и формиране на търговски ниши, охрана на собствеността и други.

Методът на организационно практическите игри - той продължава повече дни и се базира на системно последователна методология.

3 Метод на ситуационното моделиране - това е технология за провеждане на конкурс ориентирана за решаване на конкретни задачи в условията на социално-икономическа, политическа и социално-психологическа нестабилност.
ПРОЦЕДУРИ И МЕТОДИ
ВИД НА КОНКУРСА

ПОДБИРАНЕ
ИЗБИРАНЕ
ОТБИРАНЕ
Тестване
0
-
+
Ролеви игри
-
-
+
Ситуационно моделиране
-
-
+
Групова дискусия
-
+
+
Събеседване
+
0
0
Публично изказване
-
+
+
Обществено мнение
-
+
0
Анализ на документите
+
0
+
Оценка реферата
0
-
+
Експертно допитванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.