Човешки ресурси


Категория на документа: Икономикас изменяща се поза


Основни стъпки за анализ и конструриране на работното място.

Стъпки на анлиза
Съдържание на стъпките
Стъпка 1
Анализ на структурата на фирмата и мястото на всеки работен процес в нея
Стъпка 2
Определяне целта на анализа на работното място (РМ) и как ще се използва информацията за него
Стъпка 3
Подбиране на типичния РМ
Стъпка 4
Избор на метод за анализ на РМ и неговото използване за събиране на необходимите данни
Стъпка 5
Описание на РМ
Стъпка 6
Разработване на спецификация на РМ
Стъпка 7а
Използване на информация за проектиране на РМ
Стъпка 7б
Използване на информация и сформиране на критерии за оценка на кандидатите за заемане на длъжността на РМ
Стъпка 8
Оценка
Информацията за съществуващите работни места от позиции от 1 до 6, може да се използва за проектиране на работня процес в позиция 7а и избиране на оптимално съчетаване на работните елементи, задължения и задачи на работника. Вариантите се поверяват чрез позиция 8. Формирането на критериите за оценяване на кандидатите за работа са отразени в позиция 7б.

4 Тема

ПРОФЕСИОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА РАБОТАТА

Анализът на работата на служителя, определянето на неговите основни задачи, резултати, процеси, начини на взаимодействия е приет да се нарича "професиографски анализ". Процедурата по провеждането му като правило започва със запознаване на целите, структурата и схемите на информационните връзки на организацията, след което се събира на информация за съдържанието на работата от гледна точка както на изпълнителя, така и на ръководството. При прилагането на метода се използва структурираното интервю със служителя и неговия непосредствен ръководител. След събирането на първичната информация се провежда схематизиране на анализираната работа и се прави експертиза на получените резултати. Тази експертиза ще ни даде отговор на нашите потребности.

Наименование на програмата
Съдържание на информацията и цели на нейното използване
Описание на работното място
Описание на същността на работния процес, длъжността на работника, сведения за условията на работа,
Спецификация на работния процес
Лични, професионални качества, които трябва да притежава изпълнителя
Създаване на проект на работното място
Оптимално съчетаване на елементите, длъжностите и задачите, свързани с дадена работна длъжност
Подбиране на служители
Използват се процедури при проектирането, за подбор и оценяване на кандидатите за длъжността, техните лични и професионални качества
Оценяване на резултатния труд
Оценяване на плановата, фактическа производителност за работното място
Подготовка на кадрите и повишаване на тяхната квалификация
Описание на производителните задачи и функции, изброяване на отличителните професионални качества и навици за създаване на ефективни програми за подготовка
Планиране развитието на кариерата
Данни за използване взаимозависимостта и последователността на производствените процеси, за създаване на оптимални програми за кариерно развитие
Заплащане на трудаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.