Будапеща - Дунавската перла


Категория на документа: Икономика


1. Будапеща - Дунавската перла

2. Унгария
Валута: Форинт (HUF)
Национален химн: Isten áldd meg a magyart
Интернет домейн: hu
Телефонен код: +36
Население - 9 942 000 души
Официален език - унгарски
Столица - Будапеща (1 721 556ж.)

3. Географско положение, релеф и климат

Унгария е типична средноевропейска страна, без пряк излаз към съседните морски басейни. Територията и възлиза на 93 хил.кв.км, заключена между Украйна, Румъния, Югославия, Хърватска, Австрия и Словения. Географското положение на страната е благоприятно, защото се намира между Западна и Източна Европа и между Скандинавието и Средиземноморието. През нея минават важни оживени железопътни и шосейни магистрали, които свързват северната част на Европа с големите райони на морския рекреативен туризъм, каквито са крайбрежията на Черно и Адриатическо море. Магистралата Будапеща - София - Истанбул я прави значителен транзитен център към перспективните туристически райони на Близкия и Средния Изток. През нейната територия минава и р. Дунав, посредством която се свързва с няколко европейски страни и Черно море.

Унгария е държава с равнинно - хълмист релеф. Преобладават низини, равнини, долини, а също и хълмове и ниски планини. Затова Унгария е търсена дестинация за любителите на лесните пътувания, излети и походи, на балнеоложкия и рекреационен туризъм край водни площи.

Като част от Карпато - Дунавския басейн Унгария принадлежи към зоната с умереноконтинентален климат. Зимата обикновено е кратка и мека, със средни януарски температури минус 2°С. През лятото, което е топло и продължително, максималната температура през юли е 22°С.

4. Националности и религии

Националности: Основната група естествено са унгарците. Останалите групи националности са българи, цигани (роми), гърци, хървати, поляци, германци, арменци, румънци, сърби, словаци, словенци, украинци.

Религиозна принадлежност: римокатолици, католици-униати, източноправославни, калвинисти (реформати), лютеранци (евангелисти), баптисти, адвентисти, евреи, атеисти и други.

5. Административно деление, държавно устройство, стопанство и транспорт

Унгария е разделена на 19 области (megye, произнася се "медйе") и град - Будапеща, който има статут на област.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 4 години. Висш законодателен орган - Държавно събрание от 386 депутата, избирани за 4 години. Изпълнителна власт - правителство, начело с премиер - министър.

Стопанство - средно развита индустриално - аграрна страна. Най - добре развити отрасли - машиностроене, автомобилостроене, измерителни прибори, химическа и хранително - вкусова промишленост. Селско стопанство - отглежда се пшеница, царевица, захарна цвекло, слънчоглед, плодове, зеленчуци, лози и др. Добре развито животновъдство - свиневъдство, птицевъдство и др. Голяма роля за унгарското стопанство играе туристическия сектор. Важни туристически центрове са столицата Будапеща и езерото Балатон.

Транспорт - шосета - 82 хил. км, ж.п. линии - около 7.6 хил. км, 1.7 хил. км вътрешни водни пътища (река Дунав) с главно пристанище - Будапеща.

6. По-важни исторически събития и дати:
 II в. - на територията живеят келтски племена, покорени от римляните. Създадена римска провинция - Панония
 IХ в. - преселение на маджарски (унгарски) племена от изток
 1000 г. - образувано унгарско кралство - Ищван I
 1526 г. - южната част на страната пада под властта на Османската империя, северната - под властта на Хабсбургите
 1686 г. - австрийските войски освобождават от турците цялата страна
 1867 г. - създадена Австро - Унгария
 1914 - 1918 г. - поражение в Първата световна война
 16 ноември 1918 г. - провъзгласена независима Унгарска република
 1919 г. - 133 дни Съветска Унгария
 1940 г. - получава северна Трансилвания
 1941 - 1945 г. - участва във Втората световна война на страната на Германия
 1946 г. - провъзгласена УНР - установяване на комунистически режим
 1956 г. - антикомунистическо въстание, потушено от войските на СССР
 1989 г. - сваляне на комунистическия режим и провъзгласяване на Унгарска република
 1999 г. - член на НАТОСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Будапеща - Дунавската перла 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.