Бизнесплан


Категория на документа: Икономика


- дългогодишен опит;
- добри специалисти;
- възможности за икономии от мащаба на производството;
- позната марка на пазара;
- разнообразен асортимент;
- изградена дистрибуторска мрежа.

Слаби страни:
- сложенн управленски апарат и слаба гъвкавост главно по отношение на доставчиците и дистрибуторите;
- налагане на собствени позиции и принципи в работата с контрагентите, което създава негативно отношение у последните;
- физически остаряло оборудване
- не постоянство в качеството си.

Фирма "Сердика - 2004" ЕООД, гр. Пловдив е един от най-големите производители на млечни продукти в страната. В големите градове на страната тя е изградила собствена търговска мрежа за пласмент на продукцията си. Фирмата произвежда и за износ.

Предприятието има капацитет 60 тона мляко дневно. Дневното производство е:
- прясно краве мляко за консумация - 5т;
- краве кисело мляко - 5т;
- сирене бяло саламурено /краве/ - 500 кг;
- сирене краве саламуренон /смес/ - 500 кг;
- кашкавал - 500 кг;
- краве масло - 250 кг;
- извара - 450 кг.

За разлика от повечето, млекокомбинат "Сердика - 2004" ЕООД не страда от липсата на суровина.

Все по-чето в търговската мрежа се срещат и вносни сирена - предимно от Дания и Франция. Те обаче не отговарят на БДС и на традиционния български вкус. Според Съюза на млекарите причина за големия внос са ниските импортни мита, поради което съществува необходимост от предприемането на конкретни мерки от страна на правителството за защита на българските производители в това число и на млекопроизводителите. В този смисъл основнияят конкурент е винаги коректен към млекопроизводителите, което е негова слабост и може да бъде силна страна на "Сердика - 2004".

Очаквани продажби и пазарен дял

Очакваните от нас годишни продажби възлизат на около 280 т. сирене. Планираме да заемем около 2% пазарен дял при настоящите мощности и пазарна конюнктура. Спецификата на производството - необходимият за зреенето на сиренето период - довежда до появата на разлика във времето между наличния стадий и първите продажби. Ето защо първите приходи ще са налице едва през втория месец от дейността на предприятието.

При осигуряване на основната суровина ще се наложи да се конкурираме със "Сердика - 2004" ЕООД. Чувствайки се монополисти в района, те диктуват своите условия. Въпреки, че са договорили срок на плащане на доставчиците веднъж месечно, те често не го спазват. Липсата на конкуренти позволява да налагат свои изгодни цени. Всичко това създава в врайона негативно отношение към тях, от което ние бихме могли да се възползваме. Смятаме, че ще си осигурим достатъчно доставчици, като им предложим по-добри условия, израяващи се в следното:
- редовни месечни плащания;
- при желание осигуряване на фураж по цени на едро;
- безплатно предоставяне на суроватката, която за нас е отпадъчен продукт, но в същото врме би могла да се използва като висококачествена храна за животните;
- възможност за закупуване на готова наша продукция по цени на едро;
- предлагане на малко по-високи изкупни цени от тези на конкурента /при необходимост/
- мобилност във всички посочени ................ на европейските стандарти.

Предлагайки тези условия на доставчиците, ние се стремим във възможно най-кратък срок да осигурим достатъчно суровина за запълване на капацитета на мандрата и да обезпечим еветуалното и бъдещо разрастване. Взаимната изгода и коректността са залог за успеха.

Мандрата е разположена в гр. Съединение, /област Пловдив/. Фирмата е притежател на селскстопанска сграда на стойност 45 000лева, която не включва тениката и хладилните камери. По отношение на инфраструктурата се отбелязва следното:
- пътна мрежа - изградена;
- ел. захранване - осигурено;
- водоканализационна мрежа - изградена, съобразена с водния режим в община Съединение. Осигурен е и собствен водоизточник. От друга странса предвидената за закупуване пречиствателна станция помага за намаляване разхода на вода чрез повторно използване на пречистени вторични води;
- екологични изисквания - предприятието се стреми да си създаде имидж, свързан с екологично чисто производство и продукти. Това се постигае с контрол както върху произхода и състава на входящите суровини, така и върху етапите на самото производство. Също така всяка партида се проверява от ДВСК и се издава сертификат за качество;
- в района има пет големи краварници.

Цени
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнесплан 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.