Бизнес преговори


Категория на документа: Икономика


"Схватки"
"Подмолни" акции
Заплахи
Свършен факт
Закотвяне
Блъф
Обещания
Сондиране
Слагане в скоби
Споразумения с последствия
Алтернатива
"Празен стол" (имитация)


Изборът на стратегия за водене на бизнес преговори (особено с трудни партньори) зависи от вида на преговорите (интеграционни или дистрибуционни; дву- или многостранни).

Дилемата на преговарящия е ситуация, в която попадат страните с различни цели и намерения в преговорния процес. Преговарящите трябва да решат коя игра да предпочетат: агресивни опити да се спечели дадена стойност - обект на преговорите (при което има опасност и от значими загуби) или сътрудничество с другата страна

Стратегията, на която ще се разчита в случая ще бъде стратегията за сътрудничество. Ще се следва интегративен модел, а именно постигане на максимално изгодна подялба на изгодите и за двете страни. Ако се получи разминаване на интересите се търси алтернатива подходяща за всички преговарящи.

Приключването на преговорния процес ще бъде при наличие на съгласие между Община Копривщица и хотел "Оазис"да си съдействат за изграждането на пътня участък до хотела и когато страните взаимно се съгласят, че по този начин хотела ще осигури приходите си , а Общината ще увеличи броя на тур.обекти, ще осигури приходи за гражданите, занимаващи с в сферата на туризма /ресторантьорство, занаятчийство, сувенири и др./ и хотел "Оазис" може да бъде причината за придизвикването на интереса на повече туристи към общината и нейната посещаемост.

IV. Изводи

Стратегиите за водене на бизнес преговори като част от преговорния процес са едновременно предпоставка и необходимо (но не единствено) условие за успех. За успешното провеждане на преговорите са необходими още: умения за направляване на комуникацията в желаната насока, убеждаване на отсрещната страна, гъвкав подход към конкретната ситуация на бизнес преговори и при необходимост - правене на разумни отстъпки. Изборът на стратегия за водене на преговори, зависи от особеностите на процеса на водене на преговори, от една страна, и от вида на преговорите, от друга.

Литература
1. Лароша П. Преговорите - пълно ръководство за безупречни и печеливши преговори, изд. "Принцепс", С., 2002
2. Генов, Ю., Защо толкова малко успяваме, С., 2004.
3. Официален сайт на Община Копривщица.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес преговори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.