Бизнес преговори


Категория на документа: ИкономикаМЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД

Курсова работа
по
Бизнес преговори

Тема: Бизнес преговори с Община Копривщица за издаване на разрешително за изграждане на инфраструктура до хотел "Оазис"

Изготвил: Проверил: д-р Стела Балтова
Специалност: Туризъм

Ботевград 2011 г.

I. Въведение.

Изграден във възрожденски стил, сгушен в сърцето на многовековна Копривщица, огряван от топлото планинско слънце и освежаван от прохладата на гъстите букови и борови гори, недалеч от историческия площад "20-ти Април", хотел "Оазис",като новооткрит хотел, се стреми да предлага на своите гости една неповторима и дългоочаквана почивка.

В Копривщица хората свято пазят своите традиции. Съхранени са стари народни занаяти от Възраждането на България. Там може да видите изработка на плъсти, кебета, плетени на една кука, рисувани глинени гърненца, дърворезби. Съчетавайки спокойствието на ваканцията с възможността да обогатяване на културата си, хотел "Оазис" се стреми да привлече своите гости към себе си и неповторимата Копривщица.

За развитието на своя бизнес в сферата на туристическите услуги, хотел "Оазис" е заложил на гр. Копривщица като град неповторим по своята хубост природа, щедро даряващ жизнени сили, със съхранена от векове история, уникални паметници на културата. Копривщица е град-музей. В него са съхранени над 380 архитектурни и исторически паметници, част от културното наследство на България. Градът е обявен за архитектурно-етнографски и музеен резерват.

В гр. Копривщица могат да се посетят следните обекти:

- Родната къща на Найден Геров, Църква Успение Богородично, Храм Свети Никол, Мавзолей на Априлци, редица паметници, чешми и мостове. Едно от преданията гласи, че старите пътища свързващи градовете Златица, Пирдоп и Клисура със Стрелча и Панагюрище се кръстосвали на мястото на днешна Копривщица.

Разположено в котловина, покрито с тучна зелена трева, напоявано от р. Тополница и нейните притоци, мястото билo подходящо за почивка на кервани, пътници и търговци.

Поради благоприятните природни условия, в района се заселило едно старобългарско семейство със своите стада - т. нар. "жупа". Те поставили началото на ново селище. С увеличаване броя на хората в жупата се увеличавали къщите и се образували малки домашни общности. Почти всеки от родствениците получавал прякор - Тиханек, Козлек, Дуплек, Ломек поради специфични черти, занимания и случки свързани с него. От там идвали и имената на новосъздадените махали, някои от тях останали като фамилни имена и до днес.

В подкрепа на тази теория е и фактът, че част от Ламбовската махала и днес се нарича Жупата.

Основни цели на хотел "Оазис" са:
> Бързото налагане на фирмената марка на пазара и в съзнанието на потребителите като символ на лукс и удобство; провеждане на рекламна кампания и промоция на услугите; подготовка на МТБ, чрез закупуване, ремонт и подмяна на основни средства и стопански инвентар, подготовка и преквалификация на персонала.
> Доизграждане и обзавеждане на първоначалния проект, изграждане на собствен закрит охраняем паркинг, проучване реакцията на потребителите след ползването на нашия туристически продукт.
> Увеличаване на чуждестранните туристи, удължаване на туристическия сезон.

В процеса на осъвършенсване и доизграждане на хотелската база, хотел "Оазис" се сблъсква с един много важен проблем. Поради лошите климатични условия през изминалите месеци и продължителни валежи, значителна част от пътната инфраструктура, водеща до хотела е на места напълно разрушена, което възпрепятства работата на хотела и затруднява посрещането на техните гости.

II. Анализ на проблема и ситуацията. Методология.

Хотелът се обръща за съдействие към Община Копривщица, след представяне на ситуацията, но среща трудност в отпускането на средства от нейна страна, тъй като пътната инфраструктура на засегнатия участък е била отремонтирана преди няколко месеца и след инвестирането на още 2 големи проекта в Общината бюджета е изчерпан. Представено е предложение от страна на Общината да се изчака няколко месеца до идната Изборна сесия за кандидат-кмет на Общината, когато се придвижда висок паричен ресурс обвързан с нуждите на кампанията, но тъй като всяка изгубена нощувка е в ощърб на новооткрития хотел "Оазис" и крие огромен риск от отлив на туристите на пазара, хотела решава сам да поеме разноските по своевременното отремонтиране на засегнатия участък до хотела, като по този начин смята, че ще спести време и ще успее да запази по-голяма част от посещенията през сезона.

Оказва се обаче, че за да се започне отремонтиране на участъка е необходимо изваждане на разрешително относно изжраждането на пътната инфраструктура до обекта, свързано с набора от допълнителни документи, които допълнително забавят процеса за решаване на проблема.

След направено запитване и подготвяне на необходимите документи, хотела подготвя следните документи, които трябва да се представят пред Общината и се запознава със следните процедури:
* Молба подадена по чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията
* 1.1. Документи за собственост или отстъпеното право на строеж;
* 1.2. Скица (виза) за проектиране по чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;
* 1.3. Влязъл в сила подробен устройствен план (съгл. чл. 12, ал. 2 от ЗУТ);
* 1.4. Три копия на проекта с изискуемите части по ЗУТ (съгл. чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ) в обхват и съдържание съгласно Наредба 4 на МРРБ;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес преговори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.