Бизнес план за създаване на сватбена агенция


Категория на документа: Икономика
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Съдържание :

1. Резюме ............................................................ 3

1.1 Какво представлява сватбената агенция .....................3

1.2 Бизнес идея ....................................................... 3

1.3 Бизнес философия ................................................. 3

1.4 Предназначение на бизнес плана ............................... 3

2. Профил на компанията ............................................... 4

2.1 Собственост на сватбена агенция................4
2.2 Основаване .......................................................... 4

3. Мисия, стратегия и цели ....................................................4

3.1 Мисия ...................................................................................4

3.2 Стратегия .............................................................5

3.3 Цели на фирмата .....................................................5

3.3.1 Цели на фирмата в краткосрочен план ............................5

3.3.2 Цели на фирмата в дългосрочен план......... ..................5

4. Описание на стопанска дейност ......... ..........................5

5. Анализ на бизнеса...............................................................6
5.1 Нормативна база ................................................................6

5.2 Социални и демографски фактори ...................................6
6. Характеристика на сектора......................................6
7. Предлагани продукти и услуги.........................................7
8. Маркетингов план..............................................................12
8.1 Проучване на пазара..........................................................12
8.2 Сегментация на пазара.......................................................12
8.2.1 Според финансовото си положение..................................12
8.2.2 Според етноса и религията.................................................13
8.3 Конкуренция.........................................................................13
8.4 Ценообразуване....................................................................13
8.5 Реклама и промоции.............................................................14
9. Управление............................................................................14
10. Финансов план.......................................................................14Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за създаване на сватбена агенция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.