Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог.


Категория на документа: ИкономикаВъзникване и оценка на идеята

Идеята да се открие фитнес зала възниква в резултат от целенасочено търсене на идея за бизнес и откритата нова пазарна възможност. Неин източник са незадоволените нужди и изисквания на клиентите.

Изводът от проведеното проучване на чуждият опит и постигнатото у нас по отношение на създадените условия за спортуване във фитнес залите е, че интересът към фитнес заниманията през последните години е нараснало многократно и се предпочитат формите за спортуване в специализирани фитнес-центрове.

Стремежът към подобряване на здравословното състояние и пълноценното прекарване на свободното време, новостта на услугата (в малките градове почти непозната, а в големите е в етап на зрялост), предимствата на индивидуалното натоварване са обстоятелствата, които обуславят пазарния потенциал на идеята. Предимство е и липсата на подобни услуги в избрания регион.

О С Н О В Н А Ч А С Т

История и цели на фирмата

История

Фирма "Body Shop" е нова за пазара, а също така и за бранша, в които прави първите си стъпки.

Идеята за учредяване на фирмата е на завършили магистърска степен студенти в УНСС гр. София.

Решението за учредяването на фирмата в гр. Разлог се взема възоснова на маркетигово проучване, резултатите на което показват, че порди близостта на гр. Банско, които се развива в сферата на туризма и гр. Благоевград предпоставките са на лице за развитието и на гр. Разлог като туристически център.

Настоящи условия

Фирма "Body Shop" ще се занимава предимно с търговска дейност в сферата на услугите.

Основният офис на фирмата ще се намира в центъра на града, в същата сграда ще се намират и помещенията за тренировка и отдих. Фирмата предвижда клиентите и да са от всички възрастови групи като за всяка група ще бъдат осигурени необходимите условия за правилното и здравословно използване на уредите.

Техническата база на фирмата ще бъде съставена предимно от висококачествени уреди, които ще бъдат предимно българско производство. Управителя на фирмата е решил, че сумата от 4 000 лв. ще бъде достатъчна за закупуване на необходимите уреди.

В по-нататъшната си дейност ръководството е решило да включи в листата на предлаганите услуги освен фитнес зала също така и сауна, закрит басейн и други услуги в тази сфера.

Концепция

Идеята беше положително оценена поради следните критерии:

- търсенето на услугата е относително постоянно;

- не съществуват законови и фискални ограничения относно предмета на дейност;

- потенциална възможност за реализация в малкия град (гр. Разлог е с население 21 106 души );

- независимост от много партньори, доставчици, дистрибутори и др.;

- подходящ за широк кръг потенциални клиенти - мъже и жени от различни възрасти;

- не се изискват специални знания.
Слаби страни на идеята са :

- липса на традиции, което оказва негативно въздействие;

- една част от българите нямат необходимата култура и не знаят как да спортуват;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.