Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог.


Категория на документа: Икономика


==> специалисти 7

==> работници 2

Персонала, които ще бъде нает ще е предимно от виши училища със специализирано изучаване на каланетика и кинизи-терапия (ръководството е решило това да бъдат специалисти от НСА).

За наемането на персонала ще се проведе конкурсен изпит и ще бъдат наети само кандидатите издържали изпита с най-добрите резултати.

Форма на собственост

Регистрираната фирма е със статут на едноличен търговец - " Body Shop " ЕТ. Тази правна форма е избрана, за да се използват предимствата, които произтичат от нея: възможност за разпореждане с цялата печалба от страна на собственика, свобода на действие, опростен начин на създаване и ликвидиране, избягване на двойното облагане при капиталовите дружества. Недостатък е, че се поема голям търговски риск, неограничена отговорност пред кредиторите. Формирането и реализацията на фирмената стратегия ще се извършва от собственика. Това изключително персонифициране има своите положителни и отрицателни страни. От една страна важните решения ще се вземат много бързо и ще се реагира своевременно на пазарните промени.От друга страна съществува голям риск, що се отнася до неквалифицираното вземане на решение или пък невземането му, поради отсъствие на предприемача. За оперативните дейности ще бъде отговорен инструктора.

Предвидено е, според изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта, спортните дейности да се ръководят от квалифициран персонал. Собственикът ще избере чрез конкурс общителни и с добър външен вид хора, завършили курс за инструктури към НСА

Заключение

Извършените проучвания и финансови разчети показват, че реализирането на идеята за откриване на фитнес зала в град Разлог е икономически рентабилно. Проектът е финансово стабилен, тъй като осигурява положителен краен паричен баланс през всички години на прогнозния период.

Приложения

Ценова листа

(в лева)
1. Едночасови посещения 700
- фитнес уреди

- душове
2. Едноседмична карта 3 000
3. Едномесечна карта 17 000
4. Шестмесечна карта 90 000
5. Едногодишна карта 170 000

Експериментална реклама

За силна и здрава фигура посетете фитнес център "Body Shop".

Той е вашия път към успеха, както за вашата фигура, така и за вашето здраве.

Затова на мисли и много бързо към фитнес зала "Body Shop" се втурни.

Списък на активите

лежанка с регулируем наклон,

пек-дек,

четиристранен скрипец,

бицепс машина,

лек-прес дискове,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.