Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог.


Категория на документа: ИкономикаII. Основна част 6
1. История и цели на фирмата 6
- история 6
- настоящи условия 6
- концепция 7
- описание на услугата 8

- цели 9
2. Анализ на пазара 10
- цялостен пазар 12
- конкуренти 12
- клиенти 13
- прогноза за продажбите 13
- прогноза за продажбите (таблица) 15
- маркетинг 16
3. Финансови данни 17
- инвестиционни разходи (таблица) 17
- амортизационен план (таблица) 18
- експлоатационни разходи (таблица) 19
- проект за приходи и разходи (таблица) 20
- проект за счетоводен баланс (таблица) 20
- анализ на критичната точка 21
- прогнозни парични потоци (таблица) 22
- определяне нетната настояща стойност (таблица) 23
4. Проект за финансовите състояния (таблица) 25
5. Организация и управление 26
6. Форма на собственост 27
7. Заключение 27
8. Приложения 28
- фотография на фитнес уредите 28
- ценова листа 29
- експериментална реклама 30

- списък на фитнес уредите 31

Р Е З Ю М Е

Информация за бизнес плана

Настоящият бизнес план е разработен с цел доказване на икономическата целесъобразност от създаването на фитнес зала в град Разлог.

Периодът, за който се разработва планът е две години и шест месеца.

За стартиране на дейността се предвиждат инвестиционни разходи в размер на 12 255 лв.

Стойност на искания банков кредит: 4 000 лв.

Цел за теглене на кредит:

закупуване на фитнес уреди за оборудване на спортната зала.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.