Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог.


Категория на документа: Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ ; ОТРАСЛОВОИКОНОМИЧЕСКИ

КУРСОВА РАБОТА

на тема: Б И З Н Е С П Л А Н

(за откриване на фитнес зала)

Научен ръководител: Изготвил:

Мариян Г. Калчев

Спец. ИУТ, Курс IV

Фак. № 962393

Група 2315

София, 2000г.

Мото: Винаги здрав - винаги силен...

Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог.

Име на фирмата: "Body Shop"

Адрес: гр. Разлог

бул. "Васил Левски" №35

тел. 95342

Венелин Георгиев Петров -управител

Описание на бизнеса: Откриване на фитнес зала за отдих, развлечение и тренировки

Стратегическа насоченост: Откриване на сална, масаж, плъчен басейн и др.

Маркетинг: Реклама в местното радио, а след откриването и в кабелната телевизия в района, така също и по националната телевизия.

Мениджмънт: Фирмата е новооткрита, но с бъдещи переспективи.

С ъ д ъ р ж а н и е

I. Резюме 5
1. Информация за бизнес плана 5
2. Възникване и оценка идеята 5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.