Бизнес план за магазин за дрехи, аксесоари и играчки


Категория на документа: ИкономикаВисше училище и развитие на регионите

Курсов проект по планиране и прогнозиране

Бизнес план за магазин за дрехи ,аксесоари и играчки
,, Дивас,,

Изготвил: Проверил:
Костадинка Попова Гл.ас.д-р Недева

Резюме

Този примерен бизнес план е съставен за създаване на магазин за дрехи,аксесоари и играчки "Дивас" в центъра на град Пазарджик.Фирма ,,Дивас,, ще наема магазин в центъра. Изборът на мястото не е продиктувано от липса на детски магазин , а от липсата на магазин за изцяло български стоки, както и дрехи за юношески възрасти. Бъдещият магазин ще се казва "Дивас". В него ще се предлагат бебешки и детски дрехи , аксесоари и играчки.

Продаваните стоки ще бъдат предимно производство на България. Магазинът няма да продава стоки от китайски произход. Цените ще бъдат съобразени с качеството на стоките и с възможностите на бъдещите клиенти. В проекта ще бъдат вложени лични парични средства. От прогнозните отчети се вижда, че магазинът може да поеме всички текущи разходи и да възстанови направените инвестиции.
Съдържание
* Резюме
* Съдържание
* Представяне на проекта и предлаганата услуга
* Анализ на пазара
* Маркетингов план
* Планиране на продажбите
- Планиране на продажбите на стоките в натурално изражение
- Определяне на плановите цени, с които ще се извършва остойностяването на предвидените продажби в натурално изражение
- Определяне на продажбите в стойностно изражение
* Организация и управление
- Избор на правна форма
- Организационна структура на управление
* Прогнозни финансови разчети
* Рискове на проекта
* Финансови показатели и оценка на проекта

- Инвестиционни разходи

- Оперативни разходи

- Прогноза за разходите

- Прогноза заплати

- Прогноза за приходите
* Заключение
-Ключови фактори за успех

Представяне на проекта и предлаганата услуга
Фирма ЕТ "Дивас" е основана през 2013 г., и ще започне да финкционира веднага след създаването и. Ръководи се от собственичката - Костадинка Попова. Седалището на фирмата е в гр. Пазарджик. Идеята за стартиране на бизнеса е, че българският пазар е препълнен със стоки от Турция и Китай, а има български производители на качествени бебешки, детски, дамски и мъжки дрехи и бельо , аксесоари и играчки. "Дивас" е гъвкава компания, която залага не на обемите, а на разнообразието.
Магазин ЕТ "Дивас" ще се намира в центъра на гр. Пазарджик, където липсва магазин за продажба на български стоки. Специално отношение към клиентите, начина на предлагане на продукта ще е различна от тези магазини, които избираме, водени от цената и собственото си усещане за нещата. Взетото решение за местоположението на поетата сграда е правилно от гледна точка на това, че магазинтът е на лесно откриваемо място и в близост до банки,община и градски пазар.

Анализ на пазара
Икономиката на нашата страна е малко и много силна зависима от развитието на световната икономика. Поради тази причина динамиката на българската икономика зависи и се ръководи от глобалната икономика. В нашата страна жизненият стандарт на населението е много нисък, поради дългия и продължителен преход от планово стопанство към пазарна икономика.


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за магазин за дрехи, аксесоари и играчки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.