Бизнес план на стартиращ магазин за музикални инструменти


Категория на документа: Икономика
Съдържание:

1. Избор на предмет на дейност

2. Решение за собствен бизнес

3. Откриване на новата идея

4. Определяне потенциала на новия продукт

5. Анализ на външната среда

6. Предприемачески анализ на ресурсите

7. Предимства и недостатъци на избраното местоположение

8. Правен статут на фирмата

9. Управленска структура на фирмата

10. Конкурентни предимства на фирмата

Избор на предмет на дейност:

В изготвената курсова работа е представен бизнес план на стартиращ бизнес - магазин за музикални инструменти " Burning sound"
Музикалната къща предлага нови и втора употреба музикални инструменти: пиана и рояли (акустични и дигитални), цигулки и виоли, контрабаси, флейти, кларинети, тромпети, тромбони, саксофони, китари (както акустични така и електрически), барабани и други.
В ""Burning sound" клиентите могат да намерят още нови и втора употреба аксесоари за всички видове музикални инструменти: столчета за пиано, лъкове, жабки, струни, ключове, столчета за струнни музикални инструменти, оптигачи (корда), възглавнички за цигулка и виола, камертони, палки, кожи, перца за китара, тунери за настройване, стойки за китари, нотни стойки, куфари и меки калъфи за музикални инструменти и още много други.
Музикалният магазин предоставя достъпност на клиентите си до разнообразна нотна литература: етюди, пиеси, концерти и други ноти за пиано, ноти за цигулка, ноти за виола, ноти за вилончело, ноти за контрабас, за духови и народни инструменти.
В дейността на фирмата се включва и изкупуване, замяна, акордиране, ремонт, репаратура, рестраврация, пренасяне на музикални инстументи.

Най-общо дейността на музикална къща "Burning sound" включва:

* търговия с музикални инструменти и аксесоари
* озвучаване на частни и обществени събития
* изработка на рекламни аудио и видео клипове
* сервизна дейност (ремонт на високоговорители, електроника, музикални инструменти)
* звукозапис, аранжимент и мастеринг

Решение за собствен бизнес:

Решението за започване на собствен бизнес е резултат от въздействието на множество фактори.Формирането на това решение се определя от четири групи фактори: базисни, отключващи, личностни и задържащи.
Една от групите фактори за създаване на собствен бизнес - магазин на музикални инструменти и аксесоари е базисната група. Към базисната група могат да се отнесат: семейна среда - засилен интерес и оценяване на музиката и процесите свързани с нейното създаване;избор на образование-квалификация мениджмънт, която способства за осъществяване на управленски дейности в даден бизнес; географско разположение - географското разположение се оказва силно благоприятстващ фактор за стартиране на подобен тип дейност, тъй като в град Варна съществуват малко на брой магазини за музикални инструменти, което означава слаба конкуренция и стабилност в равнището на цените на продуктите и услугите; възможни сътрудници - съществува възможност за сътрудничество, което да улесни и подобри дейността на фирмата, тъй като сътрудникът има познания в тази област.
Втората група фактори оказващи влияние върху стартирането на собствен бизнес е групата на отключващите фактори.Към тях може да се пречисли икономическата принуда т.е нуждата от по-висок доход.Към настоящият момент страната ни, както и някой от страните в Европа са изправени пред сериозни икономически проблеми.Много от работещите хора получават ниски доходи, а други са принудени да се борят със засилената безработица, която непрекъснато увеличава своята мащабност.Именно от тази гледна точка икономическата принуда се оказва предпоставка за формиране на собствен бизнес, поради необходимостта човек сам и със собствени сили да постигне подобряване на благосъстоянието си.
Друга група фактори оказваща влияние в/у решението за собствен бизнес е групата на личностните фактори.Към нея може да се причисли голям набор от фактори като: самоорганизираност и самодисциплина - нужни качества за функционирането на един успешен бизнес, основаващи се на необходимостта от планиране, организиране, ръководство и контрол по дейността на фирмата;готовност за работа без почивка - това е важен момент отнасящ се към функционирането на бизнеса, тъй като мениджърът трябва да има готовност да жертва във всеки един момент своето време,в името на успеха на фирмата; готовност за поемане на риск - в стартиране дейността на много фирми съществува известен риск за неуспех. За "Burning sound", както и за повеченото нови фирми съществува подобен риск, въпросът е не да се мисли за рискът, а за мерки, с които да се предотврати при евентуално настъпване.
Съществуват обаче и друга група от фактори, които също влияят в/у решението за започване на собствен бизнес, само че с обратна посока.Това е т.нар група на задържащи фактори.Към тази група може да се отнесе страхът от неуспех. При стартирането на нова дейност или бизнес, страхът от неуспех съпътства съзнанието на всеки един мениджър или предприемач.В този момент те трябва да се абстрахират от този страх и да се отдадат изцяло към успех на бизнеса.

Откриване на новата идея:

Откриването на новото е процес, в който могат да бъдат определени три опорни точки:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на стартиращ магазин за музикални инструменти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.