Бизнес план на спортен клуб по дартс


Категория на документа: Икономикапо

П Р Е Д П Р И Е М А Ч Е С Т В О
Бизнес план на спортен ДАРТС клуб

изготвил : проверил:

Дартс клуб "Стрелите"

Нашата основна идея е да създадем Клуб по дартс или по-точно продукт, който още няма на българския пазар. Клубът ще предлага развлекателни спортни услуги за хората от близките квартали и София. Характерно за инвестиционния проект е, че разполагаме със собствен имот и сграда, от която приземния етаж ще превърнем в спортна зала за дартс с 8 мишени .
Инвестиционен проект
Описание на региона и обкръжаваща среда

В община Витоша според последните официални данни (към 15,06,2012) населението наброява 59 446 души, като районът обхваща 5 квартала и 2 села. Основна заинтересувана група за развитието на проекта са учениците и младите хора. На територията на община Витоша функционират 11 учебни заведения (8 общински и 3 държавни училища), 8 детски градини, 7 читалища, които извършват образователни и възпитателни дейности.
Цели

Основната идея на проекта е осигуряване на алтернативни занимания за младите хора в свободното им време. Целта на проекта е организиране на дейността и оборудване на мястото за провеждане на тренировки.

Краткосрочните цели на проекта :
* Планиране и преустройство, на помещението:
o изготвяне на архитектурен проект;
o узаконяване на проекта;
o намиране на изпълнител;
o строително - ремонтни дейности и оборудване.
* Финансиране, със следните задачи:
o Използване на всички възможности на смесеното финансиране - кредит (Важно за кредита е, че сезонността на проекта е от значение . Необходимо е да съобразим взимането на кредит с учебната година, тъй като бенефициенти на проекта са предимно учащи се) и собствени ресурси .

Средносрочни цели на проекта:
* Установяване на постоянни групи трениращи
* Организиране на турнири
* Материална сигурност и комфорт

Дългосрочни цели на проекта:
* Разширяване на дейността
* Откриване на нови зали в други райони

Необходими документи и разрешителни

Регистриране на "СПОРТ-ДАРТС" ООД.
* Издаване на разрешително за дейност в сферата на услугите.
* Издаване на разрешително за културно-масова дейност на база :
o разрешително за дейност на "СПОРТ-ДАРТС" ООД;
o разрешително за ползване на залата (вече издадено);
o узаконен архитектурен проект.
* Договор за осъществяване на ремонт.

Финансиране
* Собствено - Помещение за тренировки (приземен етаж от къща) и 5000 лв. собствен капитал.
* Външно - Усвоява се кредит от банка ДСК / кредит за малкия и среден бизнес/ където лихвата е 10% без банкови такси в размер на 5 000 лв. за срок от 1 год.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на спортен клуб по дартс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.