Бизнес план на онлайн платформа за размяна на стоки и услуги


Категория на документа: Икономика
Курсова работа
на
Тема: Бизнес план на онлайн платформа за размяна на стоки и услуги - "Barter.bg"

Изготвил:
,

Фак. - Стопански факултет ,
Фак.№ ПА - 329 ,
Специалност: Публична администрация , Курс: Трети

Съдържание :
1. Въведение
2. Резюме
3. Представяне на проекта
4. Недостатъци
5. Анализ
6. Финансово отражение на инвестицията

Въведение:

"Barter.bg" - обект на разработка на онлайн търговска платформа за независим бизнес.

Изготвил бизнес плана:

Фирма: Иноватор ООД

ЕИК: 134568901

Седалище и адрес България, област Пловдив,

на фирматата: община Пловдив, гр. Пловдив ,
ул. Васил Априлов №20, ет. 3, ап. 12

Управител:

Контакти:

Резюме:
Тази разработка се изгражда, за да допренесе за осъществяването на разменни отношения между крайни потребители на стоки и услуги, целяща да задоволи техните потребности по време на икономическа криза.

Проектът е в сферата на електронната търговия.
Основни фигури при изграждане на проекта са - "Иноватор" ООД, представлявана от Десислава Георгиева Панова, и "Българската Мрежа на Бизнес Ангелите" ( BBNA)
Електронната търговия през 21 век все повече настъпва и навлиза в живота на хората. Има много онлайн платформи за електронна търговия, но всички те се стремят да достигнат до определена група от хора с цел продажба на продукти на техни клиенти.
Целта на стартиращия бизнес е не да поощрява покупко-продажбата на стоки и услуги, а тяхната размяна. Задоволяване на потребности, като се освобождавате от ненужни неща. Поетапно възвръщане на разменните отношения в консуматорското общество, в което живеем.
Ключови ресурси:

* Материални - офиси, компютри, тел, факс и т.н
* Интелектуални - софтуер, авторски права, партньори, ИнтернетСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на онлайн платформа за размяна на стоки и услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.