Бизнес-план на фирма поргнозиране и планиране


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ - "УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ"

Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране

___________________________________________________________________

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по

Прогнозиране и планиране

Бизнес план на фирма "Ню сълюшънс"

Разработил: София Огнянова Зидарова

Специалност: Маркетинг (дистанционна форма на обучение)

Фак. № 1266152

СОФИЯ

2013

Съдържание:

1. Описание на бизнеса и общо фирмено управение............................2

* Предмет на дейност.......................................................................4

* Мисия...............................................................................................7

* Цели..................................................................................................7

* Стратегии........................................................................................8

* Стил на ръководство....................................................................8

* Организационна структура на управление..............................9

* Фирмена култура.........................................................................11

2. Фирмена среда.......................................................................................13

3. Фирмено планиране.............................................................................14

4. Описание и анализ на маркетинговата дейност на фирмата......15

5. Описание и анализ на политиката на персонала...........................18Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес-план на фирма поргнозиране и планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.