Балнеология


Категория на документа: Икономика
Въведение

Балнеотуризмът е традиционен елемент от облика на България като туристическа страна. Традицията да се използват лечебните качества на водите и природните ресурси води началото си от траките, известни като изкусни лечители, познаващи целебните качества на минералните извори. В Римската империя тези традиции продължават и "свещените" извори на Тракия стават известни по всички краища на Великата империя.

В днешно време България продължава да притежава хидротермични ресурси, уникални по своето сьдържание и известни със своите лечебни свойства. Климатът е здравословен и има лечебен ефект в определени региони от страната. Разнообразната почивка, топлото море, свежата зеленина и планинския въздух, в комбинация с различни лечебни процедури, оказват благоприятно влияние върху много заболявания. Здравните центрове са разположени в някои от най-живописните места на България.

Балнеоложкият туризъм е един от основните турисгически продукти на България. Анализите показват, че интересът към балнеоложкия туризъм в Европа постоянно нараства, който в значителна степен се обуславя от демографските тенденции.

Малко са страните в Европа, които могат да се конкурират с България по изобилие и многообразие на термоминерални води с различен физикохимичен състав и калолечебни суровини. Известни и проучени са над 550 находища с 1600 минерални извора. Особено ценен ресурс са големите запаси на страната от висококачествена лиманна лечебна кал и лечебен торф.

Разнообразният планински релеф, обширната морска брегова ивица, близостта на Средиземно море и благоприятното географско положение на страната създават отлични биоклиматични условия и неповторими или рядкосрещащи се природни съчетания за комплексно въздействие върху човешкия организъм.

I. Лечебен туризъм

1. Определение за лечебен туризъм

Лечебният туризъм е вид специализиран туризъм, при който се задоволяват потребностите на туристите от възстановяване или поддържане на психически и физически статус, както и от лечение, при използване на различни съвременни методи и програми извън болничните заведения.(Й. Алексиева; Ст. Стамов)

Туристическият продукт включва разнообразни услуги, с които да се реализират целта на лечебния туризъм, като се ползват и елементи на други специализирани видове туризъм (фиг. 1).

Дискутира се как да се обобщи наименованието на този вид туризъм. В зависимост от вида на преобладаващите услуги, лечебният туризъм се определя като:

 балнеотуризъм

 лечебно-възстановителен

 здравен

По своята цел се доближава до спортно-рекреационния туризъм.

Фиг. 1 Лечебен туризъм - елементи на туристическия продукт и взаимовръзка с други видове специализиран туризъм (Й. Алексиева, Ст. Стамов)
2. Профил на туристите, практикуващи лечебният туризъм

Посетителите на курортите са по-възрастни хора (55-70 г.), които се нуждаят от лечебни процедури. Напоследък обаче все повече и повече традиционните санаториални курорти престават да бъдат място за лечение на лица на преклонна възраст, а се превръщат в полифункционални оздравителни центрове предназначени за широк кръг потребители. Причините за това са :

 променя се характера на търсенето на лечебните услуги. На мода идва здравословния начин на живот и расте броя на хората стремящи се към поддържане на добра физическа форма. Те се нуждаят от възстановителни антистресови програми, искат активен отдих и са ограничени с времето. По експертни оценки потребители от такъв тип ще бъдат главни клиенти за санаториалните курорти в XXI в.

 намалява финансовата поддръжка на държавата на такива курорти

Курортите запазват лечебната си функция и съставят по-разнообразни програми за клиентите си, най-вече спортно-оздравителни и културни мероприятия. Например в морските курорти - "таласотерапия", "антицелулит", "фито-красота-подмладяване" и др.

Във връзка с последната тенденция възникнаха т. нар. "СПА-курорти", "СПА-хотели". Терминът СПА идва от името на древното белгийско градче Спа, където римляните са основали в древността първия балнеологичен курорт. Освен това на латински SPA, означава "здраве чрез вода". В английско-българския речник пък може да се види, че думата означава място, където има минерален извор.

3. Пазар на лечебния туризъм

В сравнение с някои другите форми на туризъм, тук пазарът е по-постянен.

 Основен пазарен сегмент са по-възрастни хора, имащи определени проблеми със здравето си
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балнеология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.