Балнеолечебни курорти


Категория на документа: Икономика


Балнеолечебни курорти

Историческото развитие на балнеолечението се свързва с практикуване на лечебна терапия, която е намирала приложение под медицинска препоръка.

3 хил. Год. пр.н.е. започнало в Източен Китай, чрез външно приложение. 1000г пр.н.е в Гърция се строят първите сгради за лечение с вани, басейни, помещения за масажи. Силен разцвет има Римската империя, където мин. води служат за лекуване на ранените римски войници; Впоследствие се установяват и като забавление на богатите градски жители в собствените им бани. Басейните са украсени с римска мозайка, има зали за забавления. При нахлуването на варварите балнеолечебниците са разрушени, а догмите на християнството до 14 век силно ограничават балнеолечението. Възстановява се по време на Ренесанса, като допълнение на развиващата се медицина.

Често балнеокурортите възникват на места, поради интереса на кралски фамилии и знатни граждани. От средата на 19 в. силен тласък дава жп-транспорта, идващ от големите градове. Такъв е френският балнеоложки курорт Виши, свързан от 1853 с Париж. Немските БК стават първообраз на всички нововъведения, като изграждане на курортен парк и балнеосанаториуми, басейни и др., италианските Монтекатини терме, Сан Пелегрино, Сатурния.

След I Св. Война синдикатите натрупват фондове и създават балнеолечебници: Полша. БГ, Франция, Чехословакия. След II С.В. те западат, заради силната конкуренция на морските и скикурортите.

След 1990 г. отново има интерес към тях защото се финансират много добре от Министерството на здравеопазването и синдикатите. Научният интерес към БК се появява след 1СВ. Жилберт анализира 12те БК във Великобритания, като посочва техния очакван упадък. 1960- Деферт прави анализ на историята на БК и очертава техните райони в Европа. През 1983 в Москва се издава голямата енциклопедия "Курорти", която включва всички курорти в СССР и 500-те главни в света. През 1988 Кристиaн Жамо защитава диссертация, анализираща структурата и функциите на всички френски курорти. В началото на 90те години в Германия се провежда общоевропейска конференция за БК. Показани са обширни анализи от Полша, Италия, Чехия, Германия, Бг, направени са подробни класификации, очертани са новите тенденции в края на 20в.

- променя се структурата на туристопотока, като 40% идват за лечение, а 60% са техни придружители, здрави хора, търсещи балнеотерапията като развлечение; разнообразяване на извънбалнеолечебното обслужване с казина, скиписти, фестивали - която тенденция се засилва в съвременността и посещаващите балнеокурорти днес са ориентирани към потребление предимно на развлекателни услуги.

-разделяне на градските курорти от класически лечебните, като първите имат по голямо weekend посещение от близкия голям град (София- Банкя). В икономически аспект около 90 % от балнеокурортите са концентрирани в Европа (Жиотар, 2008, с. 96).

Балнеолечебните курорти са широко разпространени в Алпите (долината на Рона), Апенините (Италия притежава над 200 балнеокурорта), Вогезите, Централният массив, Кавказ, Пиренеите, Скалистите планини и Андите в Америка. Панонският бассейн, Чешкият массив и Рудните планини. Виши е е един от най-старите балнеокурорти в света, който от лечебно място (астма и бронхит) днес притежава образ на известен туристически център.

Общи туристически, рекреативни, развлекателни елементи на БК са:

Курортен парк- развива се по периферията на курорта на площ 300-400 дка в запазена горска среда или изкуствено засадени дървесни групи. На входа има колонада, арка, информационен център, може да има спирка на обществен транспорт. Алейната мрежа се прокарва по 2 модела: английски - прокарва се по трасетата на интензивно движение на туристите и френски - правилна до шахматна структура. Оформят се кътове за почивка, сенници, пейки, засадени с цветя тревни площи; може да се редуват широколистни дървета с иглолистни, има декоративни водни басейни, шадравани със статуи, летен театър и др.

Балнеолечебен сектор - може да съществува в 2 форми :-като териториално обособена част от курорта, в който се намират балнеолечебница, калолечебница, комплекс плувни басейни - спортен, лечебен, детски; колонада за водопитейно лечение; инсталация за бутилиране на мин. вода. Този начин на локализация е възможен там, където има свободни терени. При вече съществуващи селища не могат да се създадат всички елементи, като затова се използва 2-ри вид с дисперсирани отделни елементи, като някои от тях се съчетават с настанителна база. По-големите хотели имат собствени лечебни басейни, относително по-ограничена лечебница, а по-рядко имат водопитейни колони. За туристите в малките хотели и частни квартири обаче се запазва обща балнеолечебница и евентуално обща водопитейна колонада. Водопиенето обикновено се комбинира с бавни разходки, вдишване и издишване. В балнеолечебната част, освен лечебен басейн за индивидуална или групова рехабилитация, има още помещения с вани, тангентор, джакузи, обливане на тялото с вода под налягане 5-6 атмосфери.

Настанителна база - формата и големината ѝ са функция както от дебита на мин. вода, така и от релефа и свободните терени на селището. Възможни са 3 вида съвместяване на легловата база и курорта:- самостоятелна настанителна зона, извън пределите на селището. Тук могат да се спазват строителните норми за разстояние м/у отделните хотели, % на застроената площ спрямо тревно-цветните площи, големината на паркингите, изграждане на открити плувни басейни. Частично у нас- Павел баня: дисперсиране сред нетуристич. елементи на курорта. Използва се правилото за цената на земята, която е най-скъпа в центъра на селището, затова повечето хотели и поч. домове са по периферията. Между тях няма функционални връзки, а това налага да има общокурортна балнеолечебна част. При големи размери на курорта/Велинград/ се налага вътрешнокур. обвързаност с обществен транспорт: обособена хотелска и балнеолеч. зона в един от кварталите на курорта. Това осигурява предимствата на близостта м/у хотелите и балнеолечението, но частично намалява площите на парка и крайхотелските тревни и цветни площи. От значение е също близостта до транспортно обслужващите точки, защото посетителите често са трудноподвижни, а това изисква ведомствен транспорт към отделните поч.домове. Когато има диспропорция м/у брой легла, места за хранене и капацитет на балнеосъоръженията се прави дневен график с макс. 2-3 смени, които се редуват в пределите на 30-40 минути.

Обслужваща зона - вкл жп. и автогара, търговски центрове, обекти на общото обслужване (поща), те могат да са периферно на настанителната зона. Обектите за обслужване се подсигуряват за ползване от пациентите.

Типология и зониране на БК: Съобразно методич. указания на FITEC/България е член/ БК се класиф. по туристич. значение, терапевтично, транспортно, големина и др.

Според турист. значение - определя се според произхода на туристите, които могат да са от чужбина, от цялата страна или от близкия район. Това определя 3 вида курорти: международни, национални и локални, като критерия е 1/3 от хората да отговарят на горните изисквания.

Терапевтич. типология индиректно зависи от хим. състав, температурата, радиоактивността на мин.вода и т.н. Различават се курорти за: лечение на опорнодвигат. апарат, на храносмилателния тракт, сърдечносъдови, следоперативни и травматични, гинекологични, психологични, кожни, възможни комбинации.

Според разположението се разделят на: крайградски, близки периферни, далечни периферни. Критерий за разделението е разстоянието и интензивността на транспортните връзки. Първите са до 10-15км, вторите до 30-40км, а далечните над 40км. С нарастване на разстоянието се подобряват екологичните параметри, намаляват се разходите за строеж, а туристопотока обективно спада. Стимул за увеличение е състава на водите и въздуха и добрата рекламна стратегия. Крайградските курорти имат повече открити басейни, има транспорт и затова потока е през целия ден, увеличава се през събота и неделя и празниците.

Според релефа биват: планинско-долинни (Велинград, Стрелча, Наречен, Вонеща вода) котловинно-периферни (Сапарева баня, Банкя, Добринище,), крайбрежни (Поморие). Долинните получават води от тектонски разлом, пресичащ планината. Температурата е средна, защото е по малка денивелацията. Благоприятно е съчетанието с чист въздух, снежна покривка, ограничени ветрове. Недостатък е еднопосочния достъп и транзитът от по-нискостоящи градове.

Функционалното зониране на БК е пряко зависимо от ненарушаване естествените качества на основния ресурс (минерална вода, лечебна кал, климат).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балнеолечебни курорти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.