Балканите по време на и след Студената война


Категория на документа: Икономика


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т
................................................................................................................................................................................................................

Курсова работа

по Международни отношения

на тема:
Балканите по време на и след Студената война

Изготвил: Елеонора Хаджийска, IV курс, II гр.,
АМВР, магистър, задочно обучение,
фак. номер: 1307254064

Проверил: проф. д-р. Надя Бояджиева

гр. Пловдив
май, 2014 година

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод
II. Изложение
1. Същност и предистория на инфлацията
2. Фактори за формиране на инфлацията
3. Видове инфлация
4. Последици от инфлацията
5. Борба срещу инфлацията - мерки и подходи:

а) нулификацията на парите

б) контрол върху цените и заплатите

в) подход на социалното договаряне

г) японски подход

д) метод "скъпи пари"
6. Измерители на инфлацията:

а) индекс на цените на потребителските стоки - CPI

б) индекс на цените на производствените стоки - PPI
7. Влияние на инфлация върху икономиката:

а) при балансирана инфлация

б) при предвидена инфлация
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балканите по време на и след Студената война 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.