Балканфарма


Категория на документа: Икономика


Стратегията за развитие на "Балканфарма" АД включва внедряване на модерни технологии и нови продукти, създадени в резултат на собствени научно - изследователски дейности и разработки. Целите, които следва холдингът са:
* да развива ефективно нови формулировки и да усъвършенства услугите и продуктите, чрез надеждна световна експертиза и стриктно прилагане на стандартите;
* да обновяването и увеличава продуктовото портфолио;
* да разширява продажбите си на международните пазари;
* стремеж към непрекъснато осигуряване най-новите молекули на достъпни цени;
* подобряване на екологичните параметри на производствения процес;

Корпоративната философия:

Производството на лекарствени средства е не просто един технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите
3. Организационна структура

"Балканфарма" АД има едностепенна система на управление, със Съвет на директорите от петима членове.

Ролята на Директорът и мениджърът на отдел "Развитие и регулаторно съответствие" е да следят за лицензите, разрешителните и пълното описание на документите и да информират при промяна на норматовните актове (закони, правилници, наредби и др.)

Ръководител "Продажби", продуктовите мениджъри (Дерматология и Офталмология) и мениджър "Износ", са под прякото ръководство на Директора от отдел "Продажби".

Мениджър "Човешки ресурси", Главния счетоводител и мениджър ООСЗБР (Опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа), както и Маркетинговия и поддържащ състав, са под прякото ръководство на Директора от отдел "Финанси" и "Администрация". Мениджърът по ООСЗБР трябва да управлява всички аспекти на на компанията по отговорен и безопасен начин, като опазване на околната среда, предотвратяване на заболяванията и замърсяването на околната среда, допринасянето за здравето и благото на хората, в съответствие с всички приложими нормативни и други изисквания

Освен посочените позиции, също така има мениджър "Техническо обслужване" и мениджър "Информационни технологии".

Приоритетите на "Балканфарма" АД е непрекъснатото обучение и квалификация на персонала от всички нива, мотивирането на служителите и формиране на висока лоялност към компанията.

Професионалният, организационният и технонологичен опит, натрупан през годините, позволява на фирмата да запази и разшири пазарното си присъствие на българския и международни пазари.
4. Анализ на международния пазар(Русия)

Както по - горе вече споменахме, "Балканфарма" АД изнася по - голямата си продукция в 25 страни от Европа и Азия. Ние ще разгледаме и анализираме руския пазар, чрез SWOT и PEST анализи и анализа на М. Портър за "Петте конкурентни сили".

Чрез SWOT анализа ще разгледаме силните и слабите страни на компанията и нейните възможности и заплахи спрямо средата. Това ще покаже възможности за развитие и мерки, които трябва да се предприемат към международния пазар.

СИЛНИ СТРАНИ:
1) Продуктите (Лекарства) са стоки от първа необходимост;
2) Уникални капацитетни мощности и модернизация - 6,5 млрд. таблетки годишно;
3) Високи бариери за навлизане на потенциални конкуренти на фармацевтичния пазар;
4) Сертификати и необходими лицензи за производство и износ;
5) Наличие на експерти с висше образование, работещи в сектора;
6) Традиция в производството на продуктите от сектор "Производство на химични и фармацевтични продукти";
7) Атрактивни цени на продуктите и качество на продукта по международни стандарти;

Бихме искали да вмъкнем едно изказване на Изпълнителният директор на "Балканфарма", което показва предимствата на дружеството на руския пазар.
"Огромно преимущество на фармацевтична промишленост на холдинга е кадровият потенциал. Имаме специалисти от всички сфери: фармацевти, химици, технолози, производственици. Например производството на антибиотици е ферментация и синтез. Ферментационният процес е като при производството на бира в едни и същи казани, едни и същи гадинки се развиват, хранят се, това е занаят. Ферментатор - специалист се отглежда с години. Руснаците се опитват сега да правят местно производство на темпалгин драже, със захарна обвивка. Дражето се държи в казан. За да се подготви работникът, който я държи в казана, трябват 2 години. България ги е произвела тези специалисти, те са поколения, внуци и дядовци, това е национален капитал, нещо, с което можем да се гордеем"

СЛАБИ СТРАНИ:
1) Затруднена процедура по регистрация на продуктите на чужди пазар;
2) Висока степен на нормативна регулация при износ/внос;
3) Склонността на фармацевтите за конкуренция един с друг, може да доведе до подценяване на продукта;

ВЪЗМОЖНОСТИ:
1) Все по - засилващият се конкурентен натиск за предлагане на нови услуги, дава възможност за иновации и разширяване на продуктовата гама;
2) Достъп и разширяване на пазарен дял на руския пазар;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балканфарма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.