Балканфарма


Категория на документа: Икономика
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

По Международен Мениджмънт
"БАЛКАНФАРМА" АД

Съдържание:
1. История на "Балканфарма"АД
2. Стратегия и цели
3. Организационна структура
4. Анализ на международния пазар(Русия) - SWOT, PEST и "Петте конкурентни сили" на М. Портър
5. Стратегия за интернационализация на дейността
6. Маркетингов микс на международния пазар - продуктова характеристика, ценообразуване, дистрибуция и промоция
7. Контрол на дейността зад граница
8. Необходими документи за износ и партньори

1. История на "Балканфарма"АД

"Балканфарма" АД е наследник на един от най - големите фармацевтични производители в България. Към днешна дата компанията има над 50 годишен опит в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение.

"Балканфарма" АД произвежда и предлага качествени, безопасни и ефективни генерични лекарствени продукти за хуманна употреба. Производството на всички фармацевтични продукти се осъществява под строг контрол и в съответствие с най - високите стандарти и изискванията на международния стандарт за качество на произвежданите продукти "Добра производствена практика".

Фармацевтичните заводи на "Балканфарма" АД , разполагат с мощности за производство на лекарства под формата на капсули и таблети, течни стерилни и сухи инжекционни форми. Те притежава необходимите лицензи и сертификати за всички производства. Тук се произвежда продукти, както под своя собствена марка, така и за трети страни, на основата на сключени договори за възлагателно производство. Към момента заводите произвеждат около 160 продукта в 1200 различни презентационни форми.

"Балканфарма" АД е най - големият износител на български лекарствени продукти (Пример: за 1999 г. компанията бележи 84% ръст на износа спрямо предходната 1998 г.), около 35 % от продукцията и се реализира на българския пазар, а останалата част е предназначена за външни пазари. Към днешна дата, износа на продукция в над 25 страни в Европа и Азия.

У нас са регистрирани около 80 фармацевтични фирми, като освен "Балканфарма" АД, значими за сектора са още "Софарма", "Чайкафарма", "Биовет" и "Медика".

Персоналът на дружеството е около 4000 души. От тях в Дупница работят 1800 (като капацитетът на завода е 3, 5 милиарда таблети годишно), в Разград - 1620(годишният капацитет на завода е 47, 6 милиона опаковки лекарства) и в Троян - 560.
* Приватизация

o На 27 май 1993 г. "Балканфарма" е регистрирана в търговския регистър на Софийски градски съд като Дружество с Ограничена Отговорност.
o На 7 октомври 1998 г. то е преобразувано в Акционерно Дружество.
o На 23 юни 1999 г. "Балканфарма" АД сключва договори с Агенцията за приватизация за покупко - продажба на мажоритарни дялове в трите водещи фармацевтични производителя Фармация - Дупница, Антибиотик - Разград и Трояфарм - Троян.
o На 22 октомври 1999 г. се създава холдинговото обединение, включващо трите дъщерни дружества Фармация - Дупница, Антибиотик - Разград и Трояфарм - Троян.

* Мисия

Мисията на Балканфарма АД като производител на лекарствени продукти е:
* Да разработва, произвежда и продава качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти като осъществява всички дейности в съответствие с лекарственото законодателство, на достъпни цени.
* Да управлява всички аспекти на бизнеса си по-безопасен и отговорен начин, който предпазва околната среда и допринася за здравето и благото на хората.

* Сертифициране

* Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти, издадено от Изпълнителната Агенция по лекарствата (ИАЛ) към Министерството на здравеопазването на Република България.
* Сертификат за Добра производствена практика издаден от Изпълнителна агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването.
* Сертификат за Добра производствена практика на производител издаден от Българска агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните.

2. Стратегия и цели
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балканфарма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.