Аутсорсингов план


Категория на документа: Икономика


Силни и слаби страни на организацията

Силни страни

=> висока осведоменост за марката в районите, където са разположени магазините на фирмата или се разпространяват стоки с марката Slim Line

=> утвърждаване на марката Slim Line в съзнанието на българския потребител като символ на високо качество;

=> разработена маркетингова информационна система от вътрешни и от външни източници

=> добри взаимоотношения с кредитни институции и утвърждаване името на фирмата като надежден длъжник и партньор

=> поддържане на добро съотношение между собствен и привлечен капитал, но също и използване на финансовия ливъридж за повишаване на рентабилността на операциите

=> натрупан технологичен опит в производството на дамски облекла

=> добри дългосрочни връзки с доставчици и постигане на изгодни условия при доставка на машини, стоки, материали и др.

=> постигане на по-ниска себестойност при производството и търговията съгласно познатата закономерност "крива на опита"

=> създаване на системи за контрол на качеството, ритмичността на доставките и т.н.

=> поддържане на добри взаимоотношения със синдикати и посредници на пазара на труда.

=> избор на адекватна на потенциала на фирмата и характера на икономическата среда стратегия за постигане целите на фирмата

=> привличането на компетентни специалисти в областта на бизнес планирането или ползване на консултанти

Слаби страни

Въпреки успеха си на пазара, фирмата не трябва да пренебрегва опасността от вътрешни оперативни проблеми. Недотам добрата система на възнаграждение би могла да доведе до конфликти, демотивация на сътрудниците, което директно да се отрази на представянето й. Освен това цените на предлаганите стоки са сравнително високи.

Организация на дейността, операции, мощности и оборудване.

Фирма Маги-Ка ООД възнамерява да използва сравнително проста и бързо усвоима технология при производството на дамски ризи и сака. Тя смята да използва специализирана линия, на която всяка шивачка извършва строго определена процедура от производството. Тази тясна специализация ще позволи постигането на високо качество, по-голям обем на производството и по-добър контрол, които от своя страна ще доведат до по-ниска себестойност, а оттук и по-добра конкурентноспособност.

Използването на специализирана линия не е новост, но за целта се изисква много точно разкрояване на плата и определяне на продължителността на всяка от производствените операции. За модния дизайн и качественото разкрояване ще се ползват опитен моделиер и крояч, с които фирмата работи от дълго време.

В близко бъдеще фирмата предвижда използването на компютърната мрежа Интернет за закупуването или ползването на последни модели или разцветки на дамски ризи, сака и аксесоари, разпространявани от световноизвестни производители. Освен като източник на информация електронната техника във фирмата ще се използва и за качественото разкрояване на платовете, моделиране на десени и симулиране на различни модели.
Мощности и оборудване
За работата на цеха ще бъде закупена специализирана шивашка линия, състояща се от :

- 8 прави шевни машини

- 1 оверлог

- 1 копчарка

- 1 маса за кроене

- 2 гладачниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.