Аутсорсингов план


Категория на документа: Икономика




АУТСОРСИНГОВ ПРОЕКТ

2013 година

Произведен за: Маги-Ка ООД
Съставен от:
Съдържание

Данни за организацията

Резюме

Организацията

Отрасъл

Управление и човешки ресурси

Продукт и пазар

Силни и слаби страни на организацията

Оорганизация на дейността, операции, мощности и оборудване.

Система за контрол

Постановка на проблема - аутсорсинг.

Определяне на функциите, които не влизат в ядрото на дейността на организацията.

Процедура за избор на компания-аутсорсер

Създаване на екип за реализиране на организационните трансформации (outsourcing team)

Разработване на ефективни комуникационни механизми.

Прогнозиране на перспективите за сътрудничество между аутсорси и аутсорсера.

Определяне на типа и продължителността на отношенията с аутсорсера,

съответстващи на целите на организацията-аутсорси.

Оценка на аутсорсинговия екип за готовността на организацията да прилага

аутсорсинг.

Разработване и подписване на Декларация за мисията, стратегията и целите на аутсорсинга.

Разработване на процедури за действие в непредвидени ситуации и прекратяване на сътрудничеството между аутсорси и аутсорсера.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.