Аспекти на националната сигурност на Канада


Категория на документа: ИкономикаСъдържание

Обект на настоящето изследване е националната сигурност на Канада, а предметът-международните взаимоотношения и ролята им за сигурността на Канада. Целта на изследването е да се анализират взаимоотношенията с големи икономически единици и да се запознае аудиторията с някои от мерките за сигурност.

Тезата, която защитава изследването е, че Канада поддържа топли взаимоотношения със САЩ и ЕС, но не разграничава от Изтока и осъжда строго тероризма и държавите, които го подпомагат по един или друг начин.
I. Географско положение

Канада е най-голямата държава в Северна Америка, простираща се от Атлантическия океан на изток до Тихия на запад и до Северния ледовит на север. Тя е втората по големина страна в света. Територията на страната е почти 10млн.кв.км, столица е Отава, а населението, при преброяването през 2008година, е 35млн.души. Към края на 15 век британски и френски експедиции изследват атлантическото крайбрежие, а след това започват да се заселват там. Канада възниква през 1867 година, когато три британски колонии са обединени в Канадска конфедерация. Важни стъпки за разширяването и утвърждаването на Канада като държава са Уестминстърския статут от 1931г. и Закона за Канада от 1982г., който премахва последните остатъци на правна зависимост на Канада от Британския парламент.

Канада е съставена от 10 провинции и 3 територии. Управлението на страната е парламентарна монархия, като английският и френският са официални езици. Кралица на страната е Елизабет II, а министър-председател е Стивън Харпър. Паричната единица е Канадският долар.

В системата от международни отношения Канада има изключително ключово място. Просперираща държава, която е деветата икономика в света. Член е на Г-8, Г-20, НАТО, ОИСР, СТО, Общността на нациите, ОАД, Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, ООН, НАФТА. През 2009 г. Канада започва преговори с Европейския съюз за всеобхватно икономическо и търговско споразумение с цел гарантиране на растеж и създаване на работни места на своите граждани и преодоляване на последствията от икономическата и финансова криза, започнала 2007-2008г. През септември 2011 година Канада започва преговори с ЕС за осъвременено рамково споразумение, наречено "споразумение за стратегическо партньорство" (ССТ), чиято цел на това споразумение е актуализиране на външната политика и отраслово сътрудничество на ЕС и Канада и по-нататъшно либерализиране на търговските и инвестиционните отношения.
II. Икономика

Канада е сред икономически най-развитите държави в света и сред държавите с едни от най-високите доходи на глава от населението. Страната е член на Г8 и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Канадската търговия е сред десетте най-големи в световен мащаб, а икономиката ѝ е със смесен характер. Страната е с един от най-големи индекси на икономическа свобода, задминаващ този на САЩ и на повечето западноевропейски държави. Най-големите вносители на стоки произведени в Канада са САЩ, Великобритания и Япония. През 2008 в Канада са внесени стоки на обща стойност $442.9 милиарда, от които $280.8 милиарда са от САЩ, $11.7 милиарда са от Япония и $11.3 милиарда от Великобритания. През 2009 тъговският дефицит на страната е 4,8 милиарда канадски долара, а излишъкът се е равнявал на 46,9 милиарда канадски долара.

Към октомври 2009 равнището на безработица в национален мащаб е 8,6%, като тази цифра варира от 5,8% в Манитоба до 17% в Нюфаундленд и Лабрадор. В периода октомври 2008 - октомври 2010 канадският трудов пазар губи 162,000 работни позиции на пълен работен ден и 62 хиляди позиции на половин работен ден. За периода 2010-2011 държавният дълг на Канада възлиза на $566.7 милиарда, което е съществено увеличение спрямо $463.7 милиарда от 2008-2009. В началото на 2010 външият дългна Канада възлиза на $193.8 милиарда. За фискалната 2009-2010 година комбинираният държавен и провинциален финансов дефицит възлиза на приблизително $100 милиарда, от които за годината 2010-2011 федералният дефицит набъбва до 49.2 милиарда канадски долара.
III. Канада на международната сцена
1. Канада и САЩ

ЕС и неговите северноамерикански партньори, Съединените американски щати и Канада, споделят общите ценности на демокрацията, правата на човека, икономическата и политическата свобода, както и общи интереси в областта на външната политика и сигурността. В момента както ЕС, така и Северна Америка работят, за да се преодолее икономическата и финансова криза от 2007-2008 г. с цел генериране на растеж и създаване на работни места за своите граждани. С оглед пълното използване на възможностите за търговски отношения преговорите за споразумения за свободна търговия и инвестиции напредват. Преговорите за всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада, започнали през 2009 г., са почти финализирани. Преговорите по споразумението между ЕС и САЩ - трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите, наскоро отбелязаха напредък: на 11 февруари 2013 г. специалната "Работна група на високо равнище в областта на работните места и растежа", натоварена да проучи перспективите за споразумение, официално препоръча започването на преговорите. Членовете на Европейския парламент участват активно в диалога на ЕС със САЩ и Канада.
2. Канада и ЕС
Политически диалог ЕС-Канада.

Рамковото споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Канада от 1976 г. е първото такова споразумение, което ЕС подписва с индустриализирана страна. Преговорите с Канада за осъвременено рамково споразумение - "споразумение за стратегическо партньорство" или ССТ - започнаха през септември 2011 г. Целта на това ново споразумение е актуализиране на външната политика и отрасловото сътрудничество на ЕС и Канада и по-нататъшно либерализиране на търговските и инвестиционни отношения.

В допълнение към диалога между изпълнителните органи на ЕС и Канада - който включва ежегодни срещи на равнище на президент / министър-председател и подготовката за тези срещи на високо равнище в рамките на координационната група ЕС-Канада - външните министри на партньорите се срещат редовно, както и членовете на Европейския парламент и канадските им колеги. Междупарламентарни заседания се провеждат ежегодно и се допълват от други междупарламентарните дейности под формата на работни групи и делегации. В допълнение към обсъждане на текущите преговори тези заседания позволяват да бъдат изразени позиции по спорни въпроси - като въздействието върху околната среда на експлоатацията на битуминозни пясъци и шистов газ, политиките в областта на рибарството, въпроси, свързани с хуманното отношение към животните (включително лова на тюлени), и визовите изисквания, които Канада налага на гражданите на някои държави - членки на ЕС. Тези въпроси, предизвикващи разногласие, не накърняват отличните като цяло отношения между двете страни.

Делегацията за връзки с Канада на Парламента заседава редовно през годината, за да подготвя междупарламентарните заседания. Това включва подробни дискусии с другите институции на ЕС, включително Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), както и с мисията на Канада в ЕС и на Канадското министерство на външните работи и международната търговия. Делегацията наскоро бе домакин на дискусии с канадски министри и други високопоставени федерални и провинциални органи.
Икономически отношения между ЕС и Канада
а. Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС)

От май 2009 г., когато започнаха преговорите за всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада, споразумението е доминиращ въпрос както в политическите, така и в икономическите дискусии между партньорите.

Преговорите по ВИТС бяха подготвени постепенно, като се започна със съвместно проучване, което убеди партньорите в преговорите, че двете страни ще се възползват в достатъчна степен от либерализиране на търговията и премахването на нетарифните бариери. Проучването прогнозира нарастване на реалните годишни приходи с около 11,6 млрд. евро за ЕС и с 8,2 млрд. евро за Канада, в рамките на седем години след прилагането на споразумението. Либерализирането на търговията с услуги се очаква да допринесе съществено за увеличаване на БВП (50 % от общото увеличение за ЕС, а 45,5 % от увеличението за Канада).

Вследствие на това проучване съвместни дейности за определяне на обхвата на споразумението позволиха да се набележат основните елементи, които трябва да бъдат включени, и да се осигури ангажиментът от страна на канадските провинции и територии. Провинциите и териториите се съгласиха въпросите, които са под тяхна юрисдикция, да могат да бъдат договаряни и всяко споразумение по тези въпроси да се изпълнява.

В началото на 2013 г. преговорите бяха постигнали достатъчно голям напредък, така че да се очаква сключването им в близко бъдеще.
б. Двустранни търговски и инвестиционни отношения

ЕС е вторият най-голям търговски партньор на Канада след САЩ. През 2012 г. ЕС е осъществил износ на стоки за Канада на стойност 31,2 млрд. евро и е внесъл канадски стоки на стойност 30,5 милиарда евро Канада се нарежда на 12-то място сред международните търговски партньори на ЕС.

Търговията на услуги между ЕС и Канада отбеляза голямо увеличение. През 2011 г. износът на услуги от ЕС за Канада достигна 15,90 млрд. евро, а вносът на услуги в Съюза от Канада беше на стойност 10,0 млрд. евро.

По отношение на преките чуждестранни инвестиции ЕС инвестира повече в Канада отколкото Канада е в ЕС. През 2010 г. наличните преки чуждестранни инвестиции на ЕС в Канада достигнаха 194,70 млрд. евро. Канадските налични инвестиции в ЕС се оценяват на 143,1 млрд. евро.
3. Канада и Изтока

Канада затваря посолството си в Техеран и експулсира всички ирански дипломати, които се намират на нейна територия. Aргументира решението си с нарастващата военна помощ, която Иран оказва на режима в Сирия, с отказа на Ислямската република да изпълни резолюциите на ООН за ядрената й програма, и с редовните ирански заплахи за унищожаване на Израел.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аспекти на националната сигурност на Канада 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.