Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране


Категория на документа: Икономика


Коефициент на ефективност на приходите = разходиприходи . -размерът на разходите от единица продукция. Влиянието е положително когато коефициентът се намалява във времето.

Показатели за ефективност
2011
2010
Коефициент за ефективност на разходите


Коефициент за ефективност на приходитеАнализ на вземанията и задълженията
Тези показатели са количествена характеристика на продължителността на уреждане на разчетите на фирмата. Анализът на вземанията и задълженията на предприятието е парично - стойностен израз на допълнително привлечените чужди средства и временно отклонени свободни средства.

Тв=ВНПП*360 Ткп=КПНПП*360 , където :

Тв - среден срок за събиране на вземанията от клиенти;

В - средната наличност на вземанията, в лв.;

НПП - нетни приходи от продажби, в лв.;

Ткп - средния срок на погасяване на задълженията;

КП - средна наличност на краткотрайни пасиви

Алгоритъм
2012 година
2011 година
В=КВт.г.+КВпр.г.2
В=2=1442
В=5579+45992=5089
КП=КПт.г.+КПпр.г.2
КП=4682+43002=8982
КП=4300+26772=3488,5
Тв=ВНПП*360
Тв=144211699*360=44,4 дни
Тв=50899922*360=184,4
Ткп=КПНПП*360
Ткп=898211699*360=276,4 дни
Ткп=3488,59922=126,6


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.