Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране


Категория на документа: Икономика


През 2011 г. АГРОАКТИВ ЕООД е извършило разходи по икономически елементи в размер на 1020 хил.лв., което е увеличение на разходите по икономически елементи в сравнение с 2010 г.

Анализ на абсолютното и относителното изменение в активите, пасивите и финансовия резултат в дружеството

Изследва се съставът, динамиката и структурата на активите, собствения капитал, пасивите и финансовия резултат.

година
Стойност на активите/пасивите
(в хил. лв.)
Δа
(в хил. лв.)
Δо
(в %)
Нетен фин.
резултат
(в хил.лв.)
Δа
(в хил. лв.)
Δо
(в %)
2010
1 142

2011
1 513


Δо - относително изменение (в %) в стойността на актива/пасива спрямо предходната година.
Δа - абсолютното изменение в стойността на актива/пасива спрямо предходната година.

ДА
(в хил. лв.)
КА
(в хил. лв.)
СКСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.