Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране


Категория на документа: Икономика


2.Разходи за външни услуги
260

235

3.Разходи за амортизация
49

37

4.Разходи за възнаграждения
84

71

5.Разходи за осигуровки
14

13

6.Балансоеа стойност на продадени активи (без продукция)
19

8

7.Изменение на запасите от продукция и незавършено производство
0

0

8.Други в т.ч.
Обезценка на активи
0

0

провизии
0

0

Общо за група I
906

1020

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.