Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност – същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му


Категория на документа: Икономика


Сд0
Сд1
Од 0
Од 1
ССЗ 0
КП
ССЗ 1
Общо
В т.ч.:

Сд
Од
Хранит.стоки
4,33
4,00
156
130
675
120
520
-155
-36
10
Нехр.стоки
4,67
4,08
160
149
746
130,71
610
-136
-29
19
Общо
8,33
8,75
143
155
1421
251
1130
-291Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност – същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.