Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност – същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му


Категория на документа: ИкономикаВлияние на Среднодневните продажби
(Сд1 - Сд0). Од0
59,75
Влияние на Скоростта на обръщение
(Од1-Од0).Пд1
101,25
Сума на влиянията:
161,00


Втори вариант:
Влияние на Среднодневните продажби
(Сд1 - Сд0) . Од0
59,75
Влияние на Скоростта на обръщение
(Од1-Од0).Пд0
96,43
Съвместно влияние на факторите
(Сд1 - Сд0).(Од1-Од0)
4,82
Сума на влиянията:
161,00

Метод на елиминирането - пример:
ССЗ=Сд.Од
ССЗ 1=Сд0.Од 0
1195,00
ССЗ 2=Сд1.Од 0
143,40
ССЗ 3=Сд1.Од 1
1356,00
Влияние на Сд=ССЗ 2-ССЗ 1
-1051,60
Влияние на Од=ССЗ 3-ССЗ 2
1212,60
Общо:
161,00

Метод на коригираните показатели - пример:
Елементи на
изучаваната
съвкупност
Среднодневен
стокооборот
Скорост на
обръщение
Среден стоков
запас
Отклонение
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност – същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.