Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност – същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му


Категория на документа: Икономика


VП1
РД1
ЕРЗ1
ЕРМ1
ЕРДМА1
ДР0

П7
VП1
РД1
ЕРЗ1
ЕРМ1
ЕРДМА1
ДР1


Общо за анализа са характерни таблиците
Метод на сравнението - примерна таблица:

Показатели

Отчет за
предходната
1999. год.

Отчетен
период
-2000г.

Изпълнение
в %

Абсолютно отклонение спрямо


План
Отчет
План
Отчет
План
Отчет

Метод на разликите - пример:
Показатели
База
Отчет
Отклонение
Средни стокови запаси
1195
1356
161Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност – същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.