Анализ на осигуреността на предприятието с персонал


Категория на документа: Икономика


200
320
+ 120
4. Специалисти
80
70
- 10
5. Обслужващ персонал
20
10
- 10
6. Продукция, хил. лв.
200 000
230 000
+ 30 000
7. Относит. дял на персонала в основната дейност
89
86
-3
8. Коефициент на основните работници
80
85
+5
9. Коефициент на спомагателните работници
20
15
-5
10. Отн. дял на персонала в извъносновната дейност
7
11
+4


В предприятието има абсолютна икономия на персонал от 100 човека, като същевременно продукцията бележи ръст от 30 000 хил. лв.

Постигната е обща относителна икономия за целия персонал от 267 човека, която се получава като разлика между фактическата численост и базисната, коригирана с процента на динамика на продукцията.

По отношение на категорията работници относителната икономия е в размер на 295 човека. Тези резултати са свързани с увеличение на индивидуалната производителност на труда както за целия персонал, така и за категорията работници.

Не е благоприятна тенденцията на намаление на относителния дял на персонала в основната дейност. В същото време расте относителния дял на работниците в основната дейност. Благоприятна е динамиката на коефициент на основните работници и коефициент на спомагателните работници, която е непосредствено свързана с динамиката на производителността на труда.

Данните за анализа на оборота и текучеството на персонала могат да се систематизират в следната таблица:

Табл. 2.
Показатели
Предходна година
Текуща година
1. Наличност на работниците в началото на годината
2 200
2 400
2. Приети от предприятиетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на осигуреността на предприятието с персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.