Анализ на историята за икономика на преживяванията


Категория на документа: Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ: "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА"
СПЕЦИАЛНОСТ: "МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ"

КУРСОВА РАБОТА

Анализ на историята за икономика на преживяванията.

Марк ван Доорн, Филипс изследвания
Февруари 2006

Съдържание

1. Въведение
2. Литературният Разум
3. Теоретични Разширения
3.1. Иновациите
4. Комуникация
5. Организацията
6. Икономиката на преживяването
7. Вътрешно ориентирания екзистенциален поглед
8. Участие и значение
9. Разбиране на Текст
10. Обкръжаващи разкази
11. Заключителни бележки

1. Въведение

Много от съвременните виждания за бъдещето на технологиите и бизнеса поставят човека и опита му на първо място. Увеличаващото се богатство и нарастващата преходност на хора, места, неща, които са създали материалната база за днешното глобално, информационно и интернет общество, са доказателство, че това ще доведе до още по-голяма промяна, която се проявява дълбоко в съзнанието на хората, че бавно, засяга обществото и икономиката като цяло: екзистенциалният поглед върху живота се измества от една до голяма степен външно ориентирана гледна точка към повече и по-вътрешно ориентирана такава. Вече не е само ефектът върху външния свят, но и ефектът върху вътрешната ни същност, нашият опит, който напътства нашите решения и следователно оформянето на нашите модели на потребление. Икономиката се превръща в икономика на преживяването, за да се подкрепят повече и повече хора в нужда си към психологическо самоопределение и благополучие.

За да разберем по-добре какви са преживяванията, можем да разгледаме поведението на участниците в опита на обществото като цяло и де се опитаме да разберем и обясним тяхната динамика.
Но може да се спори дали този подход е най-логичен за начало. Преживяванията не се произвеждат и разпространяват от външния свят като продукти или услуги. Те не са създадени в организацията, а в личното пространство на човека. Те се образуват спонтанно в нашето съзнание в резултат на взаимодействието ни с околната среда. Ако искаме да разберем колко запомнящи се и значими преживявания са формирани и структурирани, може да се наложи да се започне от вътре и да видим какво, когнитивната наука, която изучава човешкото възприятие и познание има да ни каже.

2. Литературният Разум

Когнитивната наука е изучаването на ума и интелигентността.
Тя е интердисциплинарна област, която обхваща философията, психологията, изкуствения интелект, неврологията, лингвистиката и антропологията. Когнитивна наука е възникнала в средата на 1950-те години, когато учените започнали да работят по теориите на съзнанието въз основа на сложни представителства и изчислителни процедури. Когнитивна наука се опитва да разкрие тайните зад неясни понятия като съзнание, емоция и преживяване и следователно е не само интересна за когнитивните психолози и невролози, например, но също така и за мултимедийни изследователи за извличане на информация [1] и търговски доставчици на преживявания, както аз мога да твърдя.
Чувствайки Какво се Случва, Антонио Дамасио [2], един от водещите в света учени по неврология, поставя дуализма между ума и тялото, представено от Рене Декартес под въпрос. Една от основните трудности с тяло-ум дуализма е свързана с преживяването и съзнанието. Кой или каква е аудиторията за показване на изображенията, произведени от мозъка? Според Дамасио, човешкият мозък може да използва структури, предназначени да очертаят и двете - организма и външните обекти, за да се създаде ново по-добро представяне. Това представяне показва, че организмът, като картографиран, се занимава с обектите и картините в мозъка. И тъй като умът постоянно обработва външни и вътрешни събития, мозъкът отговаря на незададения въпрос кой преживява този филм-в-мозъка, чувството за собствено появяване. Самосъзнанието е част от филма и създава в рамките на един и същ кадър, "видяното" и "гледащият", "мисълта" и "мислителят". Теориите на когнитивната наука помагат да запомните, че всичко, което виждаме и преживяваме е чрез нашия мозък. Ние никога не виждаме реалния свят. Присъствието ти е усещането за това, което се случва, когато вашето същество е модифицирано с действието на разбирането на нещо.

Науката за когнитивните теории помага да помним, че всичко, което преживяваме е видяно и се тълкува чрез нашия мозък.
Ние никога не виждаме реалния свят. Умът картографира както вътрешните, така и външните обекти в единно представителство.
Мисленето и наблюдението / действието едновременно включва операции на умствените обекти, някои от които свързани към нервните клетки, които могат да активират мускулите, например, за да контролирате своите движения, а други не са. За ума не съществува фундаментална разлика между мислене и действие, това наблюдение е важно.
Когато сме в съзнание ние непрекъснато формираме преживявания, съхранени в нашия ум като спомени, поредица от събития, които са се случили на нас - разкази.

Това ни показва друга теория, описана красноречиво в "Литературен ум"[3] от Марк Търнър. Търнър, като Дамасио, е поддръжник на въплътената философия; школа по философия, която казва, че съзнанието може да се разбира много добре, като се вземат под внимание тялото и по-примитивни основи на ума [4].
Философите, занимаващи се с това, смятат, че силата на мисълта е да бъде метафорична не, логична; истината би била метафорично построена, не атрибут на обективната действителност и да използва констатациите в когнитивната наука, за да подкрепи това.
Човешкият ум, продължават те, зависи много от това, което той нарича "притча", способността да се проектират истории в други истории, за да създават нови разкази (метафорично строителство).
История и притчата не се наблюдават само при работа в ума катоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на историята за икономика на преживяванията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.