Анализ на дейността на банкова група


Категория на документа: ИкономикаИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Анализ на дейността на Santander Group

проблемна област №5

Разработил:

Историята на Santander Group започва още от 1857 година, когато Елизабет II подписва кралски указ за основаването на Bancо Santander. Основната идея за създаването на банката е, че ще е отворена към външния свят, главно насочена към търговските отношения между северна Испания и Латинска Америка.

Santander е голяма международна финансова група, базирана в Испания, чиято основна дейност е Retail banking. Целта на банковата група е да предложат комплексни финансови решения, за да отговарят на нуждите на клиентите си и за да осигуряват висока доходност за акционерите. За да се постигне това, банката присъства на десет основни пазара, където участва чрез автономни, дъщерни компании (по отношение на капитала и ликвидността).

Четирите основни стълба на визията на банката са насочени към големите международни финансови групи - Santnader се утвърждава като най-голямата банка в еврозоната и e сред водещите банки в света от гледна точка на капитализация и печалба.Втория основен стълб е насочен към комплексните финансови решения, с цел пълното задоволяване на нуждите на клиентите, а именно разработване на набор от банкови решения за продукти и услуги за клиенти на всички нива, фирми от всякакъв мащаб, частни корпорации, обществени институции, и университетските общности. Третия приоритет във вижданията на Santander e свързан с увеличаването на печалбите за акционерите. От 2007 година насам, въпреки настъпилата глобална финансова криза, банката изплаща по 0,60 € на акция, за всеки акционер.Четвъртия и последен приоритет на банката е свързан с подържането на разнообразие на местните пазари.

Oсновния бизнес модел на Santander е свързан с дребноти банкиране (Retail banking), като облусжва на 102 милиона клиенти в над 15 000 офиса. Извършването на тази дейност се улеснпва значително от географксата диверсификация на банката в Европа, Латинска Америка и САЩ, чрез местни, независими и самоуправляващите се лица по отношение на капитала и ликвидността. Този бизнес модел осигурява по-голяма сигурност за банковата гупа във времената на криза.

Santander Group е с едностепенна структура на управление - управлява се от борд на директорите. Председател е Emilio Botin, който има правото на глас при събранието на акционерите. Той е притежател на 9 188 865 от акциите на банката. Първи заместник на Emilio Botin, e Fernando Alvarez. Втори вице-председател на борда на директорите е Alfredo Abad, третият вице-председател е Matias Rodriguez, чийто синове за притежатели на 80 095 акции на банковата група. Останалите членове на борда на директорите са: Antonio Garcia, Ana Patricia Botin, Javier Botin, Vitorio Lioi, Gillermo Romero, Rodrgio Gordillo, Antonio Torres, Angel de Bengoa, Francisco Lopez, Abel Juan, Juan Inciarte, Luis Alberto Salazar, Isabel Tocino. Част от членовете на борда на директорите на банката са и притежатели на акции. Ana Patricia Botin притежава 9 118 885 акции, Javier Botin е собственик на 9 270 988 от акционерния пакет. Другите акционери са Marcelino Botin - притежател на 9 186 635от акциите на банковата група и Jaime Botin със своите 8 096 742. Останалите акции са разпределени в над 2 милиона други дребни акционери. Около 86% са акционери от Европа, Латинска Америка е с около 13 %, а останалите почти 1% от акциите на банковата група са в другите държави, където Santander оперира.

Бизнес сферите в глобален мащаб.

В допълнение към предоставяне на банкови решения за физически лица, Santander grоup е насочена към глобалния бизнес, които взаимодействат безпроблемно с местния франчайз на различни нива:

-Международен пазар на едро - глобалното банкиране на Santander group предоставя услуги на публичните институции, големите корпорации и други подобни клиенти за които се изискват по нестандартни услуги и продукти.

-Аsset мениджмънт - Аsset мениджмънта на Santander Group предлага спестовни и инвестиционни продукти, които се предлагат в цялата търговска мрежа на Santander по света. Състои се от три работни области: Управление на активи за взаимни и пенсионни фондове, инвестиционни дружества, частните портфелйли, недвижимите имоти, частните капитали на предприятията.

- частното банкиране в глобален мащаб - тази зона включва персонал който е спецялизирана в областта на финансовото консултиране и управление на собствения капитал на групата. Работи чрез Banif в Испания и Santander Private Banking в Латинска Америка, Великобритания и Италия. В Португалия и Латинска Америка има създадени банкови съюзи с меснтни дребни търговци.

- застраховането в Santander - Банковата група е застраховател на над 15 млн. клиенти по целия свят

- Благодарение на географксата диверсификация в банковата група, тя обхваща всички видове плащания. Предлагат се кредитни и дебитни карти, същото така се извършват и различни платежни услуги на търговците. Това подразделение на банката управлява на 93 милиона карти в над 16 страни.

Ключовите бизнес сфери на Santander Group са насочени към индивидуалните клиенти, фирмите, институциите, корпорациите, частното банкиране и университетите.

-индивидуалните клиенти - всички банки, принадлежащи към Santander group предлагат продукти и услуги, пригодени да отговарят на нуждите на клиента. Обръща се вниамние на всички финансови изисквания: от ежедневно банкиране, управление на инвестиционни операции до отпускане на ипотека.

- фирмите - изготвят се специални предложения и съвети за всяка компания насочени от финансирането за оборудране и инвестиции, минавайки през чуждите пазари на търговия и плащания, стигайки до управлението на капитала и широк обхват на транзакционните разходи.

- институциите или институционално банкиране е областта на Santander, която извършва бизнес сделки с публични и частни институции, като извършва пълна координация и сътрудничество с различните звена в банковата група, за да предложи на институционалните клиенти пълна гама от продукти и услуги.

-корпорациите - Корпоративното банкиране е важно за всяка банка в днесшно време. В Santander на корпоративни клиенти се извършват спецялизирани анализи и се взимат индивидуални решения на база спецялизиран и задълбочен анализ за финансиране на инвестициите, управлението на финансовия риск, сливания и придобивания, операции на фондовия пазар, пазарите на ценни книжа, депозитарни и попечителски услуги или операции в управлението на капитала и капиталови пазари.

- частното банкиране - за клиентите на Santander се грижат спецялисти на най-високо равнище, които се старащт да достигнат максимално качество на услугата, като предоставят лични съвети за инвестициите, финансовото и данъчно планиране.

-университетите - Banco Santander работи, за да отговори на нуждите на университетите и на университетската общност (изследователи, студенти, преподаватели и административен персонал) във всяка страна в която има свои клонове и офиси.

Santander Groups през 2008, или Световно значима банка в началото на кризата

Основния сегмент в Santander - Retail banking очаквано е и най-доходносния за банковата група за 2008 година. В този дял се генерират 85 % от общия брутен оперативен доход през 2008 г. и 75 % от печалбата преди данъчно облагане (9 376 милиона EUR, +3.2 %). Тези стойности се наблюдават главно заради две неща. От една страна е, "представянето" на еврото на пазара в Великобритания и Латинска Америка. Спадовете които бележи имат отрицателното въздействие на валутните курсове, като от своя страна местните валути бележат печалби от създалата се ситуация. От друга страна, включването за едно тримесечие на Banco Real действа положително - 3 p.p. върху печалбите.
Брутните оперативни приходи бележат ръст с над 17% спрямо предходния отчетен период, или те възлизат на малко по-малко от 27 милиона евро. Нетните приходи от лихви също бележат огромен ръст с малко над 21%. Един от "виновниците" за това е Banco Real. Осъществява се много по-добър контакт с клиентите, което води до нарастване на нетните приходи от такси с 7,8%. Навлизнаето на Banco Real, освен очевнидните положителни страни, съвсем нормално води до нарастването на разходите за банковата група с 9.9 %.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на дейността на банкова група 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.